Jiří Vančura: Einsteinovo řešení světa bez válek

Albert Einstein v roce 1921

Kapitoly ze stejnojmenné knihy jako připomínka 60. výročí úmrtí Alberta Einsteina.

Poslouchejte na Vltavě od 13. dubna 2015 vždy v 15:05. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


Jiří Vančura se narodil v roce 1929, vystudoval historii na Univerzitě Karlově a poté působil jako nakladatelský redaktor a novinář v oblasti historie a vnitropolitické problematiky, v letech 1961-1964 také v deníku Mladá fronta. Od ledna 1970 do konce roku 1989 pracoval jako dělník v hydrogeologickém průzkumu. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77.

Na knize Einsteinovo řešení světa bez válek pracoval ve 2. polovině 80. let a dopracoval ji až deset let po listopadu 1989, v roce 2001 ji vydalo brněnské nakladatelství Doplněk.

Příběh o tom, jak byla v uplynulém století hledána, nalézána, ztracena a znovu nalézána cesta ke všeobecnému míru. Portrét hraběnky Berty z Kinských, pozdější baronky Suttnerové předchází příběhu Alberta Einsteina. Toho autor bez nadsázky považuje za největší postavu hnutí, které pak bylo s oprávněnými rozpaky a skepsí nazýváno mírovým. Albert Einstein se stejným nadhledem, s nímž zkoumal a posuzoval zákony božské přírody, hledal a formuloval pravidla soužití mezi národy.


Autor: Jiří Vančura Připravila: Blanka Kostřicová

Natočila Tvůrčí skupina Regiony v Brně.