Jiří Černohlávek: Básně

02126070.jpeg

Nakladatelství Torst vydalo v pečlivé edici Olgy Stehlíkové básnické dílo Jiřího Černohlávka.

Černohlávkovy sbírky Cestou do Emauz a Óda na potulnou kočku sice vyšly v samizdatu a po roce 1989 podruhé v edici Klubu Obratník, ale editorka je doplnila o básně publikované časopisecky, verše z pozůstalosti, varianty, překlady, kritické ohlasy i vzpomínkové texty Černohlávkových přátel. Šest let po básníkově smrti si tak čtenáři mohou udělat souhrnný obraz o tomto zatím málo známém autorovi. Hana Soukupová se Olgy Stehlíkové zeptala, odkud vlastně vzešel popud k vydání knihy nazvané stručně Básně.