Jiří Bezděk, skladatel

03397416.jpeg

Hostem Telefonotéky byl Jiří Bezděk, vedoucí katedry hudební kultury fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Jiří Bezděk je uznávaným pedagogem a patří mezi přední české soudobé skladatele.

Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni zastává funkci vedoucího Katedry hudební kultury a vyučuje zde hudební teorii, teorii interpretace a dějiny hudby 20. a 21. století. Na plzeňské konzervatoři současně vede výuku skladby, je tvůrcem koncepce učebních plánů kompozičního oddělení a historicky jeho prvním vedoucím. Jeho žáci získali mnohá ocenění a dosáhli i mezinárodních vítězství.

Bezděkova kompoziční tvorba má dnes tuzemské i zahraniční renomé. Příznačný je pro ni smysl pro moderní výraz, spojený se zřetelem na posluchačskou přitažlivost skladeb. Mnohé z nich byly provedeny při významných koncertech, projektech i festivalech (Dny soudobé hudby, Smetanovské dny, Tribuna komorní písně, Pražské premiéry, Hudební přítomnost, Mladé pódium, atd.).

Autorovy skladby zazněly také na pódiích v Německu (Mnichov, Norimberk, Regensburk, Výmar, Chemnitz), v Holandsku (Amsterdam), v Rakousku (Vídeň, Rohrau), v Bulharsku (Sofie), Dánsku (Arhus) i na Islandu (Reykjavík).

Americký komorní soubor Moebius Ensemble si u Jiřího Bezděka objednal skladbu, která zazněla na Columbijské univerzitě v New Yorku, kde také přednášel o své tvorbě i české soudobé hudbě.

V den přijetí České republiky do Evropské unie měly Bezděkovy skladby premiéru v Radě Evropy ve francouzském Štrasburku. Přehled Bezděkovy tvorby čítá bezmála 70 skladeb, z nichž některé vyšly na CD.

Významná je rovněž Bezděkova hudebně teoretická práce i publikační činnosti, především kniha “Soudobá hudba před tabulí“, která je určena pro potřeby hudebních škol i široké veřejnosti.

S Jiřím Bezděkem jsme hovořili o jeho muzikantských začátcích, o absolvovaných školách a učitelích, o dráze pedagoga nebo o významném projektu v rámci akcí Plzeň EHMK 2015 - o projektu 5 řek, který připravuje občanské sdružení vět podle Jakuba a na kterém se jako komponista podílí Bezděk se svými čtyřmi úspěšnými žáky.

Archiv odvysílaných pořadů.