Jiří Balcar v Galerii U Betlémské kaple

2. prosinec 2011

Galerie U Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze otevřela komorní výstavu kreseb, grafik a obrazů malíře a grafika Jiřího Balcara, který se narodil v roce 1929 v Kolíně a zemřel tragicky při automobilové nehodě v roce 1968 v Praze.

Jiří Balcar studoval v letech 1948 až 1953 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesorů Františka Tichého a Františka Muziky. Byl členem skupiny Máj 57 a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

02499057.jpeg

Jeho raná tvorba z padesátých let motivicky navazuje na civilismus Skupiny 42, vychází z expresionismu a po roce 1958 se přiklání k abstrakci. Svým osobitým způsobem zhodnocuje impulsy lettrismu, strukturální malby i pop-artu a v šedesátých letech se stává předním protagonistou existenciální linie české nové figurace.

Na to, jak se dnes s odstupem díváme na Balcarův přínos české výtvarné kultuře, se Karel Oujezdský zeptal historičky umění Marie Klimešové, která výstavu v Galerii U Betlémské kaple zahajovala.

Výstavu prací malíře a grafika Jiřího Balcara si můžete v Galerii U Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze prohlédnout do 8. ledna. Stejně dlouho je v Galerii výtvarného umění v Chebu otevřena výstava „Jiří Balcar / Retrospektiva“.

Spustit audio