Jarmila Glazarová: Advent. Tereza Dočkalová v hlavní roli baladického příběhu

17. prosinec 2022

Ve snaze zabezpečit lepší budoucnost svému dítěti vstoupí svobodná matka Františka Plesníková do nerovného manželství s ovdovělým statkářem. Do svazku nejde s žádnými iluzemi, přesto ji zaskočí, s čím vším musí na osamělém gruntu vysoko v horách bojovat. Kruté vyústění příběhu přináší draze vykoupenou katarzi. V hlavních rolích Tereza Dočkalová, Igor Bareš, Helena Dvořáková, Hana Seidlová, Svatopluk Skopal, Andrea Elsnerová a další. 

Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Dramatizace a režie: Martin Františák
Osoby a obsazení: Františka (Tereza Dočkalová), Vojnicová (Drahomíra Hofmanová), Podešva (Igor Bareš), Rozina (Helena Dvořáková), Revírník (Svatopluk Skopal), Revírníková (Andrea Elsnerová), Matka (Hana Seidlová), Farář (Marek Holý), Jan (Kryštof Bartoš), Řezník (Viktor Javořík) a Metud (Mikuláš Čížek)
Dramaturgie: Martin Velíšek
Zvuk: Milan Křivohlavý
Hudba: Jiří Hájek
Premiéra: 17. 12. 2022

V Adventu, v próze, která vyšla poprvé v roce 1939, Glazarová potvrdila naděje, které do ní čtenáři i kritika vkládali po jejích předchozích dvou dílech, prvotině Roky v kruhu a především románu Vlčí jámy. Stejně jako v nich se Glazarová opírala o vlastní zkušenosti, tentokrát z pobytu v Beskydech. S velkým citem a invencí dokázala využít znalost drsného života horalů, jejich vnímání světa, jazyka, folkloru i smyslu pro humor. V Adventu dokázala vykreslit plnokrevné, neschematické postavy, zachytit lyrické i temné situace, udržet napětí. To vše nesmírně barvitým, hutným jazykem.

Jarmila Glazarová u rozhlasového mikrofonu (1941)

Jarmila Glazarová v raném věku osiřela. Spolu s mladší sestrou Irenou se uchytily v internátní hospodářské a hospodyňské škole v Klimkovicích ve Slezsku. V roce 1923 se provdala za Ludvíka Vaňka, správce školy Josefovicích a po rozvodu se roku 1926 provdala za klimkovického lékaře Josefa Podivínského. Po jeho úmrtí se přestěhovala do Prahy.

Vrcholná tvorba Glazarové spadá do období před druhou světovou válkou. Po ní v její tvorbě dominuje publicistická činnost. Glazarová pracovala dva roky jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě. V letech 1954 až 1956 byla za Komunistickou stranu Československa poslankyní Národního shromáždění.

V 50. letech se angažovala při stalinistických procesech. V červnu 1950 napsala článek do Rudého práva, v němž schvalovala smrt odsouzených, mimo jiné i Milady Horákové, se kterou se velmi dobře znala. V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů přednesla projev, v němž vyjádřila lítost nad svou angažovaností. Na počátku 70. let podepsala petici organizovanou Pavlem Kohoutem žádající amnestii pro politické vězně. Podpis však záhy odvolala. Na přelomu 60. a 70. let. se zcela stáhla z veřejného života.

autoři: Martin Velíšek , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související