Jan Vičar: On the Road

4. únor 2008

Galerie Havelka v Praze, otevřela do 23. února výstavu linorytů, mědirytů a litografií grafika Jana Vičara (40) nazvanou - ON THE ROAD. Vičar studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, věnuje se linorytu, dřevořezu, dřevorytu, mědirytu i litografii a jeho experimentální grafiky získaly celou řadu cen v domácích i zahraničních soutěžích. Dříve než dá Karel Oujezdský slovo samotnému autorovi - Janu Vičarovi - poslechněte si, co o jeho tvorbě říká historička umění Terezie Zemánková, která výstavu zahajovala.

Spustit audio