Jan Měřička: Mechanika davu

26. duben 2012

Sedmapadesátiletý grafik a pedagog pražské FAMU Jan Měřička se už několik let zabývá záznamy pohybu lidského společenství na různých místech, v určitém časovém úseku a také z různých úhlů pohledu.

Vznikají tak složité, překrývající se a proplétající se shluky linií a někam směřujících drah – obrazy, které mají i přes svůj racionální a konceptuální základ, zcela zřejmou estetickou hodnotu.

Tak je tomu i na současné výstavě Jana Měřičky v Nové síni ve Voršilské ulici v Praze nazvané podle jedné z vystavených sérigrafií „Mechanika davu“.

Karel Oujezdský se na vernisáži Jana Měřičky v nové síni zeptal, jak se jeho nová výstava liší od předchozích projektů zabývajících se záznamy pohybu lidí, jak tomu bylo například na výstavě, která nesla místní název „Rajská zahrada“.

Měřičkovu výstavu nazvanou „Mechanika davu“ si můžete v galerii Nová síň ve Voršilské ulici v Praze prohlédnout do 20. května.

Spustit audio