Jak současné technologie mění podobu světa, která nám roste před očima?

2. září 2020

Denně pijeme koktejl realit. Jak se jeho složení mění s příměsí virtuální reality a umělé inteligence? Jak lze skrze umění a design nahlédnout za horizont?

Pro designérku Lenku Hámošovou i umělce Andreje Boleslavského platí, že zacházejí se současnými médii a technologiemi s kritickým nadhledem. Člověk, který se s jejich díly setká, nabere vlastní zkušenosti i svěží pohled na současný technologický vývoj.

Tanec a technologie se prolínají navzdory tomu, že k samotnému tanci nejsou žádné technologie potřeba, a o to zajímavější takové spojení je.

Andrej Boleslavský

Andrej Boleslavský s virtuální realitou pracuje od roku 2001. „Výhoda virtuální reality je v tom, že divák je okamžitě obklopený mou vizí světa. Není tam třeba moc věcí vysvětlovat. Ty věci jsou srozumitelné i pro tříleté děti,“ říká Andrej Boleslavský, který má ve svém portfoliu například herní projekt Camouflage nebo taneční film DUST.

Designérka Lenka Hámošová se nyní pohybuje v oblasti, kterou označuje jako syntetických média – tedy jako média generovaná pomocí umělé inteligence. „Budeme si muset více připomínat, že to, na co se díváme, nemusí být reprezentace reality,“ komentuje Hámošová vývoj vizuální komunikace. Naráží tak na obrazy a videa, kde se potkávají informace z běžně žité reality s těmi, co vznikají pomocí databází a počítačových modelů.

Fáze vývoje modelů umělé inteligence je zatím v pubertálním stádiu. Právě teď máme šanci do těchto modelů zasáhnout.

Lenka Hámošová

Lenka Hámošová podotýká, že využití umělé inteligence můžeme dnes pozorovat například v marketingu. „S umělou inteligencí interagujeme denně. Dělá za nás různá estetická rozhodnutí, která mají z dlouhodobého hlediska dopad na naši společnost,“ dodává s tím, že je podstatné se zamyslet, jakou budoucnost pro sebe v tomto kontextu chceme. 

V rámci série Strange Attractions Lenka Hámošová ukazuje, jak si lze s algoritmem StyleGAN hrát mimo jeho původní účel, kterým je generování fotorealistických výstupů.

Hámošová ve svých projektech a workshopech využívá metody kritického a spekulativního designu. Díky projektu Collective Vision of Synthetic Reality například vznikla série volně dostupných karet, které přibližují problematiku mediálních obsahů spojených s vývojem umělé inteligence. Designérka doporučuje i několik míst na síti, kde si mohou dát testovací bezplatné dostaveníčko s umělou inteligencí: NVIDIA AI PLAYGROUND, NVIDIA GAUGAN, RunwayML.Ukázka práce Lenky Hámošové je aktuálně k vidění v rámci výstavy Začarovaný kruh v pražském DOXu.

Pořad připravila Tereza Lišková a hudbu vybrala Eliška Vidomus.

Spustit audio