Jak se dá zkoumat rané zemědělství

02759194.jpeg

Ačkoliv vznik zemědělství představoval v historii lidstva zásadní zlom a umožnil prudký nárůst počtu obyvatel na Zemi i rozvoj civilizace obecně, věda stále nemá přesně jasno v tom, kde a jak zemědělství vzniklo.

Poznatků je však stále víc a víc, a to díky skutečnosti, že je k tomuto výzkumu možno využít hned několika vědních oborů, jak Janě Olivové vysvětlila specialistka na pravěké zemědělství, paleoklima a krajinnou archeologii doktorka Dagmar Dreslerová z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze.