Italský spisovatel Claudio Magris v Praze

10. květen 2011

Minulý týden navštívil Prahu italský spisovatel a esejista Claudio Magris. Po Umbertu Ecovi je druhým nejpřekládanějším současným italským spisovatelem. Do Prahy přijel uvést český překlad svého románu Poslepu, který v překladu Kateřiny Vinšové vydala Mladá fronta.

V románu Magris líčí příběh muže, který se ze vznešených a ušlechtilých pohnutek zapletl do konfliktů 20. století. Na psychiatrické klinice v Terstu pak z „terapeutických důvodů“ vypráví svůj příběh, ve kterém vznešenost a ušlechtilost svedla podle všeho nerovný boj se zlem, krutostí a lží. Vypravěč disponuje několika identitami, jednou z nich je i dánských dobrodruh Jörgen Jorgensen, který se na začátku 19. století stal na tři týdny králem Islandu. Mohutný proud vyprávění obsahuje střepy a střípky jednoho lidského osudu, historie, obrazů světa, paralel antických a současných mýtů. Magrisův román Poslepu můžeme zařadit do linie moderní světové prózy reprezentované jmény Robert Musil, James Joyce nebo William Faulkner.

02333790.jpeg

Hned první Magrisova kniha Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře, která česky vyšla v roce 2001, vyvolala literární senzaci a byla přeložena do řady světových jazyků. Spisovatel ji vydal ve svých čtyřiadvaceti letech! Čeští čtenáři se s jeho dílem poprvé seznámili v roce 1992, kdy u nás vyšel jeho román-esej Dunaj v překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy.

S Claudiem Magrisem minulý týden natáčel redaktor Jiří Kamen. Jeho první otázka zněla: Jste spokojen s pořadím, v jakém vaše knihy česky vycházejí?

Celý rozhovor doplněný záběry z besedy s Claudiem Magrisem odvysíláme ve Víkendové příloze 28. května, v některém z příštích čísel Týdeníku Rozhlas vyjde rozhovor v písemné podobě.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio