Inka Machulková: Zamkni les a pojď (recenze)

23. březen 2010

Autorský výbor z prvních tří sbírek Inky Machulkové vydalo brněnské nakladatelství Host jako šestý svazek edice Rex, pod názvem Zamkni les a pojď. Nyní je kniha nominována na cenu Magnesia Litera. V odborném posudku se píše, že: "... živě traktuje atmosféru šedesátých let, období uvolnění, relativní svobody, znovunalézání spojení s demokratickým světem, seznamování se s jeho objevy - inspiraci americkými básníky Ferlinghettim, Corsem, Ginsbergem, hnutím hippie i jazzovou hudbou." Nakolik je to poezie "beatnická", jak hlásá stuha na obálce, se pokusila zjistit Milena M. Marešová.

Spustit audio