Houslista a profesor JAMU František Novotný

03265224.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03265224.jpeg

Hostem Telefonotéky byl houslista a profesor JAMU v Brně František Novotný.

František Novotný byl žákem prof. Buhumila Kotmela st. na brněnské konzervatoři a pak studentem JAMU ve třídě prof. Bohumila Smejkala. Své znalosti hry prohluboval u dalších významných umělců a pedagogů, jak například u Zakhara Brona a Viktora Treťjakova.

Z dlouhého výčtu laureátských titulů a cen zmiňme alespoň Concertino Praga, soutěž P. I. Čajkovského v Moskvě, Premio Paganini v Janově a mezinárodní soutěž v Tokiu. Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile Henryka Wieniawského.

Svůj mimořádně široký repertoár (čítající např. více než šedesát titulů s orchestrem a stovky skladeb pro sólové housle, housle a klavír) uplatňuje ve spolupráci předními symfonickými tělesy, koncertuje na významných pódiích evropských zemí (Arménie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Velká Británie), Japonska (Suntory Hall, Tokyo Bunka Kainkan, Triphony Hall, Izumi Hall...) a USA (Carmnegie Hall).

Kromě tradičního repertoáru představuje méně známá či zcela neznámá díla světových autorů a spolupracuje rovněž se současnými zahraničními – převážně americkými komponisty, jejichž houslové koncerty i komorní díla uvedl ve světových premiérách a nahrál na CD (Anthony G. Holland, Jett Hitt, Robert Vinson, Hilary Tann, Barbara Harbach...).

Zvláštní pozornost věnoval Korngoldově houslovému dílu, které posluchačům postupně představil v českých premiérách. Soustředil se také na dílo Jana Nováka, které u nás uvádí v českých premiérách, a to jak na koncertních pódiích, tak na CD. Novákovu sonátu pro sólové housle Solis fidibus připravuje pro první tištěné notové vydání.

03265223.jpeg

Spolu s hudbou patří k trvalým zájmům Františka Novotného především astronomie, fyzika a kosmologie, z čehož pramení i studium a interpretace některých skladeb – např. Messiaenova „Quatuor pour la Fin du Temps“ či extrémně náročného Koncertu pro housle, klavír a 13 dechových nástrojů Albana Berga, ukrývajícího bezpočet šifer a symbolů.

Patří k nejvyhledávanějším pedagogům svého oboru, působí na Hudební fakultě JAMU, pravidelně učí na mistrovských kurzech (ČR, Francie, Japonsko, USA).

Velmi rád se vrací do rodného Znojma, které nabízí nejen vzpomínky na dětská léta, ale také kouzelnou atmosféru vinohradů. Ostatně, František Novotný je milovníkem a znalcem kultury dobrého vína.