Friedrich Nietzche: Filosof a stát

02264839.jpeg

Pro cyklus Psáno kurzívou vybíral Marek Toman z díla německého filosofa Friedricha Nietzscheho. Fragment s výmluvným názvem Filosof a stát pochází z úvahy nazvané Schopenhauer jako vychovatel.

Německý myslitel Friedrich Nietzsche nechápe filosofii jako uhnízdění se v myšlenkových stavbách jiných filosofů – v tom je patrné jeho antihegeliánství – nýbrž jako svébytnou tvorbu. Jde mu o to, „být znovu prostý a poctivý v životě i v umění“.

Fragment s výmluvným názvem Filosof a stát z úvahy Schopenhauer jako vychovatel vyšel v souboru Nečasové úvahy II (česky 1992) v překladu Pavla Kouby. Pro ČRo3 Vltavu natočil text režisér Petr Adler, který zároveň Nietzscheho myšlenky tlumočí i jako interpret. Pořad vznikl v roce 1995.