František Kožík: Posel míru. O účasti J. A. Komenského na mírovém kongresu v Bredě roku 1667

15. listopad 2020

Před 350 lety, 15. listopadu 1670, zemřel v Amsterodamu ve věku 78 let poslední biskup Jednoty bratrské, významný pedagog, filozof a spisovatel Jan Amos Komenský. Jeho osobnost připomínáme obnovenou premiérou hry Františka Kožíka Posel míru s Milošem Nedbalem v hlavní roli. Autor v ní zpracoval epizodu ze sklonku Komenského života, kdy se známý učenec pokoušel přispět k uzavření spravedlivého a udržitelného míru mezi evropskými mocnostmi po tzv. druhé anglo-nizozemské válce.

Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Rozhlasová úprava: Stanislav Vyskočil
Osoby a obsazení: Jan Amos Komenský (Miloš Nedbal), Cornelius Brotwer, holandský vyslanec (Miroslav Doležal), Yan Fleming, švédský vyslanec (Miroslav Zounar), Franoiis de Bonneiéres, francouzský vyslanec (Milan Friedl), Daniel Holles, anglický vyslanec (Oldřich Musil), James Carleton, pobočník anglického vyslance (Jiří Vala), Lewis Wade, pobočník anglického vyslance (Václav Stýblo), Jan de Witt, regent holandské vlády (Otakar Brousek st.), Štěpán de Geer, Komenského ochránce (Jiří Suk), Maresius (Karel Houska), Admirál Adrien de Ruyter (Bohumil Křížek), Hospodská Vilemína (Ludmila Vostrčilová), Štefan Gronowski (Jaroslav Drbohlav) a další
Dramaturgie: Vladimír Remeš
Hudba: hudbu složil Vítězslav Hádl, texty písní napsal Petr Markov, zpívá Karel Zich
Režie: Stanislav Vyskočil
Natočeno: v roce 1977

O mírových jednáních diplomatů se někdy s nadsázkou mluví jako o pokračování války jinými prostředky. Spíš než o nalezení udržitelného mírového řešení jde jejich účastníkům o oddechový čas, během kterého přeskupí svoje síly nebo uzavřou výhodnější aliance. Dohody uzavřené s vidinou krátkodobých výhod nemají zpravidla dlouhého trvání a stávají se výchozím bodem dalších konfliktů.

Od konce roku 1666 až do července 1667 se táhla vyjednávání, která měla ukončit námořní válku mezi Anglií a Nizozemskem. V Amsterodamu jejich průběh sledoval Jan Amos Komenský. Známý učenec, jehož didaktické a filozofické spisy se četly a diskutovaly po celé Evropě, se rozhodl vystoupit na kongresu svolaném do Bredy, aby diplomaty získal pro myšlenku trvalého míru. Vize Evropy (potažmo světa) bez válek, kterou Komenský formuloval v memorandu Posel míru, ovšem předběhla svou dobu o několik staletí.

Autor hry, František Kožík, se narodil v roce 1906 v Uherském Brodě, v místě, které bývá považováno za možné rodiště Jana Amose Komenského. Už proto měl k jeho osobnosti vždycky blízko, což dokládá i životopis Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského, který Kožík po několikaletém studiu vydal v roce 1958. Rozhlasová hra Posel míru byla uvedena v roce 1977 k 385. výročí narození Jana Amose Komenského, kdy zároveň uplynulo 310 let od mírového jednání v Bredě.

Spustit audio

Související