František Kožík: Největší z pierotů

01041907.jpeg

V cyklu Letní četba na pokračování čteme z románu o slavném francouzském mimovi Jean-Baptistovi Gaspardu Deburauovi.

František Kožík, český prozaik, dramatik, básník, publicista, překladatel a libretista, se narodil 16. května 1909 v Uherském Brodě. Po maturitě (1927) vystudoval právnickou fakultu (1931), dva roky pokračoval na fakultě filosofické. V letech 1956–74 byl rozhlasovým a filmovým dramaturgem. V rozsáhlé povídkové a románové tvorbě se zaměřil zejména na životopisný román. Podobné zaměření mají i prózy pro děti a mládež. Zemřel 5. dubna 1997 v Praze.

První vydání Kožíkova románu Největší z Pierotů vyšlo v předvečer druhé světové války – v roce 1939. Autor román v roce 1948 stylisticky upravoval a v roce 1954 přepracoval. Úvodem románu autor cituje epitaf, který je vytesán na Deburauově náhrobku: „Zde leží ten, který všechno řekl, ač nikdy nepromluvil.“

Nejprve se seznamujeme s historickým pozadím okolností, které způsobily, že se Jean-Baptista Gaspard Deburau narodil v Kolíně v Čechách a jež posléze přinutily jeho rodinu vydat se zpět do Francie. Sledujeme i složité peripetie, při nichž se vysmívaný a v rodině pohybově nejméně nadaný outsider po mnoha letech putování a vystupování v podřadných úlohách stal předním sólistou pařížského divadla Funambules a miláčkem publika, ale i tragické odstíny a pohnuté události, jež hrdina byl nucen prožívat v osobním i dobově podmíněném společenském životě.


Účinkuje: Lukáš HlavicaAutor: František KožíkRežie: Petr AdlerPřipravila: Sabina Langerová

Natočeno v roce 1999.