Filmová výchova umožní dětem lépe pochopit svět audiovizuálních technologií a mediální manipulace, tvrdí iniciativa Free Cinema

14. prosinec 2017

Taková jsou východiska práce Terezy Czesany Dvořákové a Jiřího Forejta, kteří prosazují filmovou výchovu jako součást učebních osnov ve školách a různými způsoby se jí aktivně věnují.

Filmová výchova se přitom podle Dvořákové vyučuje pouze na dvou procentech základních škol a zhruba třinácti procentech gymnázií. Hlavními překážkami jsou chybějící hodinová dotace, finance a nekvalifikovaní pedagogové. Některá vysokoškolská pracoviště (například pražská FAMU) se o získání akrediatce k výuce filmové výchovy přitom už snaží.

Jiří Forejt a Tereza Czesany Dvořáková využívají i jiných způsobů filmového vzdělávání – oba působí ve společnosti Free Cinema, kterou Jiří spoluzakládal, a kde je Tereza poradkyní v oblasti teorie a dějin filmu. Free Cinema slouží dětským i dospělým zájemcům o filmové vzdělání, soustředí se také na vzdělávání filmových profesionálů, programy pro kina, festivaly, pomáhá na školách formou projektových dnů i workshopů.

„Za pět let jsme realizovali osm set akcí pro více než dvacet tisíc diváků,“ říká Forejt a Czesany Dvořáková dodává: „Chceme spojovat fundovanost lektorů se zábavností a atraktivitou. To se týká témat i lidí, kteří s námi spolupracují, od divokých experimentálních filmařů až po velká jména českého myšlení o filmu.“

Ve své disertační práci na pražské FAMU se Jiří Forejt pokouší formulovat metody, které by filmovou kulturu přibližovaly současným dětským divákům v její krystalické podobě – jako proces sdílené percepce pohyblivých obrazů v prostoru kina.

„Snažím se inspirovat historií. Filmová kultura v období raného filmu byla obrovským způsobem interaktivní, protože kina byla plná pásem krátkých filmů, kterými provázel konferenciér, prokládal je živými výstupy kouzelníků, akrobatů, k tomu hrála živá hudba,“ vysvětluje Forejt.

Právě interakcí s divákem mohou podle něj kina konkurovat streamování či stahování filmů. „Cesta pro ně je, aby pracovala s filmovým divákem tak, jak to tablet nebo počítač neumí, aby s ním vstupovala do živé interakce, aby pro něj vymýšlela nějaké nadhodnoty,“ dodává.

Na nejmladší filmové diváky se zaměřuje Czesany Dvořáková ve své interaktivní knize Jak vznikl film – Výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké. I ona přitom vychází z raného filmu jako inspiračního zdroje.

Na knize spolupracovala s komiksovým kreslířem a ilustrátorem Nikkarinem a filmovým experimentátorem a lektorem Free Cinema Františkem Týmalem, který je autorem závěrečného oddílu návodů, jak si doma vyrobit jednoduché a originální pre-kinematografické přístroje.

„Měla jsem jistotu, že k tomuto úkolu přistoupí precizně, erudovaně a zároveň autorsky, že nebude duplikovat to, co už je mnohokrát k nalezení na internetu, ale že vymyslí – a to se stalo – vlastní koncept,“ říká autorka.

Nejbližšími akcemi společnosti Free Cinema je promítání vánočního filmového pásma s úvodem v Kasárnách Karlín 16. prosince a performance s tématem „Hrdinové ve filmu i v životě“, která se koná 20. prosince v kavárně Ponrepo.

autor: Tereza Vinická
Spustit audio