Drobné organismy mohou zničit i ropné ložisko

15. říjen 2013

Malé živé organismy dokážou výrazně přepracovávat horniny – některé přispívají ke vzniku úrodné půdy, jiné mohou třeba zničit ropné ložisko.

O existenci mnoha dnes už vyhynulých organismů na Zemi víme pouze ze stop, které po nich zůstaly v horninách. Nejde však jen o otisky jejich končetin nebo různých schránek a ulit.

Mnozí živočichové – a to nejen ty fosilní, dávno vyhynulé druhy, ale dokonce i ty, které žijí na Zemi dnes, dokážou výrazně přepracovávat horniny. Zde ve střední Evropě nejlépe pozorujeme, jak přepracovávají půdu. Mohou ale také transformovat usazeniny na dně řek, rybníků a moří. Některé umí třeba i zničit ropné ložisko.

Právě biogenními – tedy živými organismy způsobenými – změnami hornin se zabývá náš světově uznávaný odborník na fosilní stopy, doktor Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd, který za svůj výzkum a disertační práci právě získal titul „doktor věd“, což je v současné době v České republice nejvyšší kvalifikace v profesní kariéře vědce.

autor: Jana Olivová
Spustit audio