Dnes budeš se mnou v ráji

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ukřižování Krista. Freska z rumunského kláštera Polovragi.

Biblický text: Lukáš 23, 32-43. Host pořadu: Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Institutu ekumenických studií Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK.

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.

Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."

Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe."

Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"

Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."

A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."