Dnes budeš se mnou v ráji

24. listopad 2013
Ranní Slovo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ukřižování Krista. Freska z rumunského kláštera Polovragi.

Biblický text: Lukáš 23, 32-43. Host pořadu: Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Institutu ekumenických studií Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK.

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.

Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."

Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe."

Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"

Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."

A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...