Den s Antonínem Dvořákem

24. srpen 2018

V souvislosti se zahájením festivalu Dvořákova Praha nabídne stanice Vltava v neděli 2. září několik setkání s životem a tvorbou našeho nejznámějšího skladatele.

Setkání první: Josef Hlávka 13:00

Vojtěch Hynais (1854–1925). Podobizna Josefa Hlávky, 1894, Národní galerie v Praze

Den s Antonínem Dvořákem začne poněkud netypicky – portrétem mecenáše a Dvořákova blízkého přítele Josefa Hlávky. Právě pro jeho zámek v Lužanech zkomponoval Dvořák „Lužanskou mši“ a dvakrát za sebou obdržel výroční cenu Hlávkou založené Akademie věd a umění (za Requiem a Novosvětskou symfonii). Letos si připomínáme 110. výročí Hlávkova úmrtí a jak uslyšíme, jeho odkaz neztratil na aktuálnosti.

Setkání druhé: Po stopách Dvořákových varhan 14:00

Antonín Dvořák působil jako varhaník u sv. Vojtěcha v Praze. Zde měl k dispozici barokní nástroj, který byl později nahrazen nástrojem romantickým, oba se ale dochovaly do současnosti. Ten původní stojí v kostele sv. Haštala v Praze. Ve své tvorbě věnoval Dvořák varhanám několik preludií a fug, to jsou ale školní práce, v pozdějších letech příležitostně využil nástroj ve svých oratoriích.

Logo

Jeho nejvýznamnějším pozdním dílem pro varhany je Lužanská mše. Dvořák se ale o varhany živě zajímal, hrál na ně při svých návštěvách na Sychrově, a když pobýval ve Vysoké u Příbrami, nechal v kostele v nedalekém Třebsku postavit na vlastní náklady nové varhany od firmy Em. Š. Petr z Prahy. Po jejich slavnostním vysvěcení na ně pravidelně hrával. Více k tématu řeknou hosté Aleny Maršíkové Michálkové varhaník Pavel Černý a organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda.

Setkání třetí: Lužanská u sv. Vojtěcha 14:30

Svatovojtěšské varhany rozezní Jan Steyrer v přímém přenosu koncertu Pražského smíšeného sboru pod vedením Jiřího Petrdlíka. Zazní výběr z Biblických písní v úpravě pro sbor a zmíněná Lužanská mše. Koncert krátce uvede dvořákovský badatel David Beverdge, moderuje Alena Maršíková Michálková.

Setkání čtvrté: Hříšné radosti 16:30 

Jedna z Dvořákových zálib, hra v karty

Antonín Dvořák pravděpodobně neměl žádné démony a tajné komnaty, jak by mohl titul napovídat. Ale i tomuto velmi duchovnímu člověku nebyly cizí ryze pozemské požitky. Vedoucí Muzea Antonína Dvořáka a kurátorka Veronika Vejvodová nás provede aktuální výstavou, zobrazující civilní podobu génia. Posluchačům také prozradíme několik receptů na skladatelova oblíbená jídla a seznámíme jej s pravidly karetní hry darda.

Setkání páté: Recitál v bývalé varhanické škole 17:30

Dvořákovské putování završí přímý přenos koncertu z Konviktu. Tam sídlila někdejší Varhanická škola, kde Antonín Dvořák studoval. Houslista Jiří Vodička a klavírista Martin Kasík si připravili recitál z děl Dvořákových a jeho velkého vzoru Johannese Brahmse.

Spustit audio