Daniel Povolný: VLTAVA-666. Tak znělo heslo, kterým byla spuštěna invaze do Československa v srpnu 1968

20. srpen 2018
Daniel Povolný

„Heslo VLTAVA-666 uvádí ve svých vzpomínkách účastník invaze generál Majorov, který se později stal prvním velitelem Střední skupiny sovětských vojsk na československém území. V případě ostatních heslo znělo Bouře. Repríza z 6. června 2018.

Pod jakým heslem se operace opravdu uskutečnila, to nebudeme vědět s jistotou, dokud se nezpřístupní sovětské archivy,“ uvádí historik Daniel Povolný, autor nové publikace Operace Dunaj. Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968. Kniha se zabývá především vojenskými aspekty příprav a provedení okupace Československa. 

Jak na invazi v jejích prvních hodinách reagovala tehdejší Československá lidová armáda?

V noci z 20. na 21. srpna bylo velení čs. armády izolováno od politického vedení a nemělo možnost konzultovat situaci s nejvyššími představiteli státu a komunistické strany,

„Ministr národní obrany generál Martin Dzúr byl o invazi informován Viliamem Šalgovičem, náměstkem ministra pro Státní bezpečnost, a později Sověty s tím, že se tak děje se souhlasem československého vedení. Tak byla připravena režie: že konzervativci v straně v čele s Drahomírem Kolderem a Vasilem Bilakem, spoluautory tzv. zvacího dopisu, vyvolají 20. srpna krizi na zasedání ÚV KSČ, dosáhnou odvolání Alexandra Dubčeka z funkce, bude jmenováno nové vedení a to pak celou invazi zlegalizuje. Jenže tenhle scénář se nepodařilo dodržet, což Sověti netušili, a ministra Dzúra informovali v původním duchu. Dzúr v době počínající invaze mezi 22. a 23. hodinou neměl kontakt s naším politickým vedením, až na jeden, možná dva telefonáty s předsedou vlády Černíkem.“

Alexander Dubček, Leonid Iljič Brežněv a Ludvík Svoboda na schůzce představitelů pěti komunistických stran v Bratislavě 2. srpna 1968

„V noci 20. srpna tak československé armádní velení neznalo skutečnou situaci. Jednalo proto v intencích, že k okupaci dochází se souhlasem našich legálních orgánů, a v tomto duchu vydávalo rozkazy. Těsně před půlnocí byl vydán rozkaz ministra národní obrany č. 01, který takto nařizoval, aby vojska zůstala v kasárnách, nekladla odpor a poskytovala přicházejícím vojskům všestrannou pomoc.  O tom, jaká je skutečná situace, se naše velení dovědělo až po druhé hodině ranní 21. srpna, kdy v rozhlase po drátě zaznělo prohlášení předsednictva ÚV KSČ, které invazi jednoznačně odsoudilo. Teprve tehdy si velení armády uvědomilo, že vydalo „špatný rozkaz“, který může vést k tomu, že armáda přestane poslouchat,“ objasňuje v rozhovoru historik Daniel Povolný.