Co je biosémiotika

16. listopad 2012

V dnešních minutách ze světa vědy nahlédneme na samé pomezí vědy, kde se formují nové myšlenky a směry, které jsou někdy přijímány, jindy zavrhovány – k takovým směrům patří i biosémiotika.

Ve vědě existují nejen už tradiční, etablované obory, ale objevují se i obory – nebo spíš možná směry – hraniční, které někdy vedou ke vzniku oborů nových, jindy opět odezní, někdy se setkávají s nepochopením – prostě i věda je živý proces zahrnující v sobě hledání i tápání.

Jedním z takových zatím spíš hraničních směrů je tzv. biosémiotika. Připomeňme, že sémiotika je věda, která se zabývá znaky a znakovými soustavami z různých hledisek, mimo jiné z hlediska vyjadřování smyslu, komunikace a interpretace, je to typicky odvětví vědy literární a kulturní.

Biosémiotika se pak zajímá o význam, komunikaci a spolupráci buněk i celých organismů. Věnují se jí i badatelé z Katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jak v rozhovoru s Janou Olivovu vysvětluje docent Anton Markoš, setkávají se tam filozofové, historikové vědy a biologové, kteří se navzájem ovlivňují: Jedno z témat, na která se zaměřují, je právě pojem význam.

autor: Jana Olivová
Spustit audio