Cena Franze Kafky pro Danielu Hodrovou

26. říjen 2012

Teprve druhou oceněnou spisovatelkou mezinárodní Ceny Franze Kafky se po Elfriede Jelinekové stala prozaička a literární teoretička Daniela Hodrová, držitelka loňské Státní ceny za literaturu za román Vyvolávání.

Ve čtvrtek 25. října si cenu převzala při slavnostním udílení v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Mezinárodní porota ve složení Petr Demetz, André Derval, Marianne Gruber, Oldřich Král, Kurt Krolop, Marcel Reich-Ranicki, Jiří Stránský a Hans Dieter Zimmermann zvolila Hodrovou "pro její umělecky výjimečné literární dílo, které oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky". Proto se Ivana Myšková Daniely Hodrové nejprve ptala na vztah ke Kafkovi. Byl pro ni formativním autorem, byť to z jejích próz zjevné není?

autor: Ivana Myšková
Spustit audio