Braňo Hochel: Prípad pani Katky

r_2100x1400_vltava.png

Slovenská literatura je výrazným a zajímavým hlasem středoevropského prostoru, její témata i výrazové prostředky se od našich českých zřetelně liší, je smyslovější, jinak reflektuje provinční poměry malé země i velká evropská témata. Poslouchat slovenštinu literárně vytříbenou, bohatou a expresívní ve slovech i v intonaci je zážitek sám o sobě. K němu přispívá svým dílem uměleckým i vědeckým spisovatel Braňo Hocheĺ, který je současně i překladatelem z angličtiny a jazykovým teoretikem, vyučuje na Univerzitě Komenského v Bratislavě, čas od času i na zhraničních univerzitách včetně amerických. Jeho povídka Prípad pani Katky je vynikající ukázkou současné moderní slovenské prózy.