Božena Němcová, žena, kterou minul úspěch

03292470.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03292470.jpeg

Její pohádky jsme možná poslouchali dřív, než jsme se sami naučili číst. Její nejproslulejší dílo, Babička, bylo naší povinnou četbou. Božena Němcová je zřejmě nejznámější českou spisovatelkou. O jejím životě i díle byly vedeny dlouhé diskuze, vzpomínali na ni současníci, přítelkyně, psali o ní literáti, dokonce filozofové zkoumali podstatu jejího myšlení.

Hodila se do slovníků ideologům i volnomyšlenkářům, měla reprezentovat ryzí češství a pro nejasnosti kolem svého původu či data narození zaujala historiky i hledače senzací. Poznal ji skutečně někdo jako „prostě ženu“?

O svém pohledu na postavu Barbory, Boženy Němcové, vyprávěla Radka Denemarková.

Byla Božena Němcová nejotevřenější ve své korespondenci? I tak by mohla znít základní otázka. Dala vůbec někomu šanci, aby nahlédl do její duše? Ve Víkendové příloze se k této spisovatelce, ženě vyhledávané i opovrhované, vrátila jiná spisovatelka, Radka Denemarková. Zamýšlí se nejen nad tím, proč nás postava z devatenáctého století stále zajímá a proč si do ní tolik lidí projektovalo vlastní chtění a očekávání. Tolik, až to osamělá Barbora nevydržela a předčasně zemřela, chudá, opuštěná a nemocná.

03299396.jpeg

Navažme pomyslný dialog s ženou, která si zapsala: „Duše moje mnohdy jako jezero, lehký větřík je rozvlní a není možná, aby se rozčeřené vlny uhladily. Ale když není skutečnost, ať blaží sen!“ Zaposlouchejme se do slov mocných a volných jako let vlaštovek v hudbě, která pořad doprovází: „Svoboda neroste na stráni, není někde zazděna, není ve vazbě držena, aby se mohla pouta její roztrhati, svobodu si nepřivoláš, a tam, kde roste, odtud ji nevypleníš, divoké oko ji neuvidí, hrubá ruka ji neohmatá. Svoboda rodí se v mysli.“