Božena Němcová: Babička

14. leden 2023

Babička je osobitou prózou, v níž Němcová zpracovala autobiografické reminiscence a evokovala idylický svět dětství a harmonie venkovského života. Ač je babička titulní postavou, celá próza nemá ústředního hrdinu v tradičním slova smyslu. Postava babičky sice zaujímá centrální místo, jejím příjezdem kniha začíná a její smrtí se uzavírá, ale není vyprávěním jejího příběhu. Celá kniha je komponovaná jako sled scén, epizod a popisů života na venkově, do níž je vsunuta i novela.

Babička se z kontextu tvorby Boženy Němcové vymyká. Napsala ji v letech 1853–1854 v domě v pražské Ječné ulici, kde tuto událost připomíná také pamětní deska. Spisovatelka si mezi svými prózami, v nichž realisticky reflektovala český venkov plný sociálních rozporů, cenila nejvýše Pohorské vesnice (1856). I v Babičce se soustřeďuje na uzavřený venkovský svět, sociální kritiku ale opouští.

Čte: Hana Kofránková
Připravila: Jaroslava Janáčková
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: 2007
Natočeno v Českém rozhlase České Budějovice.

Babička je natolik součástí české kulturní tradice, že se ji snažíme promítat do reálného prostoru (Babiččino údolí v Ratibořicích) a interpretovat ji jako autorčinu autentickou výpověď o svém dětství či přinejmenším jako idylizovanou vzpomínku na ně.

Němcová tento způsob čtení podpořila i podtitulem Obrazy z venkovského života, jímž Babičku vřadila do dobově velmi oblíbeného žánru nefabulované cestopisné črty, jakým byly např. její Obrazy z okolí domažlického. Subjektivní ladění díla a jeho emotivní ráz umocnila již první větou svého díla a apostrofou: „Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak.“ Sama Němcová tak celou prózu udržuje v napětí mezi realismem a romantickou idylou.

Postava babičky je organickým středem zobrazovaného světa, symbolizuje ústřední motiv souladu s prostředím, přírodou i věcmi, jež je intenzívně sugerován už od prvních stránek (babiččiným zjevem, gesty, vztahem k rodině, sousedům i kněžně). Příznačně první dvě kapitoly sledují prostor nejintimnější – babiččin příjezd na Staré bělidlo a babiččin den v hospodářství od rána do večera. Až v dalších kapitolách přirozený prostor se tak rozšiřuje – setkává se se sousedy, navštěvuje s dětmi mlýn, myslivnu, zámek i město.

Rozuzlení vložených příběhů – Viktorčina tragické vášně i ideální lásky Kristly a Jakuba – uzavírá celé vyprávění. Jednotlivé epizody řazené za sebou bez hierarchických vztahů vytváří dojem neustálého plynutí. Vše se odehrává v cyklickém čase tradičního roku, rytmizovaném tradičními činnostmi i lidovými zvyky.

Babička je osobitou prózou, v níž Němcová originálně zpracovala autobiografické reminiscence a evokovala tak idylický svět dětství a harmonie venkovského života.

Děj knihy je známý i díky různým filmovým a televizním zpracováním. Pravděpodobně nejznámějším filmem je barevná televizní verze z roku 1971 (režie Antonín Moskalyk), kde postavu babičky hraje Jarmila Kurandová. Ale existují také černobílé filmy z let 1921 (režie Thea Červenková) a 1940 (režie František Čáp).

 1. díl:
  • Dávno, dávno již tomu...
  • Babička přijíždí na Staré bělidlo.
 2. díl:
  • Život v ratibořickém údolí.
  • Návštěva ve mlýně.
  • Babička vzpomíná na setkání s císařem Josefem.
 3. díl:
  • Vyprávění o silném Ctiborovi a o zázračné studánce.
  • Setkání s paní kněžnou.
  • Babička s dětmi na návštěvě v myslivně.
 4. díl:
  • Vyprávění pana myslivce o Viktorce.
 5. díl:
  • Babička s dětmi na zámku.
  • Babička vypravuje paní kněžně o svém životě a o smrti svého muže.
 6. díl:
  • Svatojánský předvečer.
  • Svátek pana Proška.
  • Paní kněžna s komtesou na Starém bělidle.
 7. díl:
  • Sybilino proroctví.
  • Vánoce, masopust a velikonoční svátky.
 8. díl:
  • Jakub Míla je odveden na vojnu.
  • Babička vypravuje Kristle o své lásce a svatbě s Jiřím.
 9. díl:
  • Myslivec pan Bayer a jeho syn Orel.
  • Kristla se loučí s Jakubem Mílou.
 10. díl:
  • Návrat kněžny a komtesy Hortensie z Itálie.
  • Bouře, za které Viktorka umírá zasažená bleskem.
 11. díl:
  • Obžínky.
  • Svatba Kristly a Jakuba Míly.
  • Sklonek babiččina života, loučení a smrt.
  • Šťastná to žena!
autor: Kateřina Bláhová
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.