BáSnění Marka Orko Váchy

14. listopad 2022

Poslechněte si oblíbené poetické texty katolického kněze, přírodovědce, spisovatele a pedagoga Marka Váchy.

Marek Orko Vácha (1966) je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a jako farář ve farnosti Lechovice u Znojma. Zároveň je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologii studoval v Olomouci a Bruselu. Přezdívku Orko, kterou používá ve svém jménu, získal ve skautu jako zkratku pro „Orlí oko“.

Je autorem řady odborných a populárně naučných knih vydaných brněnským nakladatelstvím Cesta. V posledních letech vydal tituly Nevyžádané rady mládeži, Tváří v tvář Zemi, Příběhy z jiného vesmíru, Věda, víra, Darwinova teorie stvoření podle knihy Genesis, Neumělcům života aj.

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

Jaroslav Vrchlický: Jitro II (ze sbírky Patery knihy plodů básnických, uspořádal František Bílý, vydal Emil Šolc, Telč, 1891)
Vladimír Holan: Není (ze sbírky Bolest, Československý spisovatel, 1965)
Karel Hlaváček: Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (ze sbírky Pozdě k ránu, Moderní revue, 1896)
Otokar Březina: Mrtvé mládí (ze sbírky Tajemné mládí, Moderní revue, 1895)
Vít Slíva: Panny Marie Sněžné (nepublikováno)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...