BáSnění Marka Orko Váchy

4. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Marek Orko Vácha

Poslechněte si oblíbené poetické texty katolického kněze, přírodovědce, spisovatele a pedagoga Marka Váchy.

Marek Orko Vácha (1966) je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a jako farář ve farnosti Lechovice u Znojma. Zároveň je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologii studoval v Olomouci a Bruselu. Přezdívku Orko, kterou používá ve svém jménu, získal ve skautu jako zkratku pro „Orlí oko“.

Je autorem řady odborných a populárně naučných knih vydaných brněnským nakladatelstvím Cesta. V posledních letech vydal tituly Nevyžádané rady mládeži, Tváří v tvář Zemi, Příběhy z jiného vesmíru, Věda, víra, Darwinova teorie stvoření podle knihy Genesis, Neumělcům života aj.

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Jaroslav Vrchlický: Jitro II (ze sbírky Patery knihy plodů básnických, uspořádal František Bílý, vydal Emil Šolc, Telč, 1891)
  • Vladimír Holan: Není (ze sbírky Bolest, Československý spisovatel, 1965)
  • Karel Hlaváček: Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (ze sbírky Pozdě k ránu, Moderní revue, 1896)
  • Otokar Březina: Mrtvé mládí (ze sbírky Tajemné mládí, Moderní revue, 1895)
  • Vít Slíva: Panny Marie Sněžné (nepublikováno)
Spustit audio