BáSnění Marka Orko Váchy

4. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Marek Orko Vácha

Poslechněte si oblíbené poetické texty katolického kněze, přírodovědce, spisovatele a pedagoga Marka Váchy.

Marek Orko Vácha (1966) je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a jako farář ve farnosti Lechovice u Znojma. Zároveň je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologii studoval v Olomouci a Bruselu. Přezdívku Orko, kterou používá ve svém jménu, získal ve skautu jako zkratku pro „Orlí oko“.

Je autorem řady odborných a populárně naučných knih vydaných brněnským nakladatelstvím Cesta. V posledních letech vydal tituly Nevyžádané rady mládeži, Tváří v tvář Zemi, Příběhy z jiného vesmíru, Věda, víra, Darwinova teorie stvoření podle knihy Genesis, Neumělcům života aj.

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Jaroslav Vrchlický: Jitro II (ze sbírky Patery knihy plodů básnických, uspořádal František Bílý, vydal Emil Šolc, Telč, 1891)
  • Vladimír Holan: Není (ze sbírky Bolest, Československý spisovatel, 1965)
  • Karel Hlaváček: Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (ze sbírky Pozdě k ránu, Moderní revue, 1896)
  • Otokar Březina: Mrtvé mládí (ze sbírky Tajemné mládí, Moderní revue, 1895)
  • Vít Slíva: Panny Marie Sněžné (nepublikováno)
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?