AUDIO: Smetanova Litomyšl 2017. Cappella Mariana uvedla díla Claudia Monteverdiho

Koncert souboru Cappella Mariana na festivalu Smetanova Litomyšl
Koncert souboru Cappella Mariana na festivalu Smetanova Litomyšl

Druhým ze tří letošních koncertů vybraných na stanici Vltava pro přímé přenosy z národního festivalu Smetanova Litomyšl byl program nazvaný Monteverdiana.

Ve čtvrtek 29. června v Jízdárně zámku vystoupil soubor Cappella Mariana a uvedl vybrané madrigaly od Claudia Monteverdiho a instrumentální skladby několika jeho krajanů. Od narození italského mistra z přelomu epoch, skladatele, který stál u zrodu opery, uplynulo letos v květnu 450 let.

Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vznikl v roce 2008.

Umělecký vedoucí souboru Vojtěch Semerád je absolventem Pražské konzervatoře, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pařížské konzervatoře; zájem o gregoriánský chorál a vokální polyfonii si rozšiřuje v doktorandském studiu na papežském institutu Musica Sacra v Římě a pohostinským členstvím v Choeur grégorien de Paris. Soubor připravil program ze 6. a 8. knihy Monteverdiho madrigalů a z instrumentálních skladeb Tarquinia Meruly, Alessanda Piccininiho a Daria Castella.

Sopranistka Hana Blažíková

Claudio Monteverdi byl pokřtěn 15. května 1567. Svou hudební dráhu započal neúspěšnou snahou získat místo v milánském dómě. Skončil jako violista na kulturně aktivním dvoře mantovského vévody Vincenza I. Gonzagy. V tamních službách, pak už jako „maestro della musica", zůstal dvaadvacet let.

Do tohoto období patří i klíčové dílo nového dramatického žánru: hudební báje L´Orfeo z roku 1607. Snahy italských nadšenců a mnohdy i pouhých poučených amatérů, proměňujících ve Florencii od konce 16. století radikálním způsobem panující hudební sloh směrem k tomu, co dnes nazýváme operou, Monteverdi dokázal korunovat jako profesionál.

V roce 1613 zazněly v Benátkách jeho Mariánské nešpory – průkopnické dílo z doby přerodu renesančního slohu v barokní, dílo dovedně využívající staré i nové kompoziční a výrazové postupy. Monteverdi byl na základě toho zvolen o několik dní později tamním kapelníkem. Ve městě působil zbylých třicet let života. Zemřel v roce 1643 a je pohřben v bazilice Santa Maria Gloriosa dei Frari.

03409951.jpeg

Národní festival Smetanova Litomyšl se letos konal od 16. června do 6. července – a stanice Vltava zprostředkovala i závěrečný koncert se slavnými operními scénami a sbory.