Antonín Švehla - mistr politických kompromisů

3. červenec 2003

Dagmar Blümlová o knize Daniela E. Millera Antonín Švehla - mistr politických kompromisů, kterou vydalo nakladatelství Argo.Jméno Antonína Švehly je v podstatě synonymem české, později československé agrární politiky. Tento hostivařský statkář s talentem politika spatřoval otázku venkova nikoli jako úzce stranickou, ale vždy jako otázku národní. Proto byl užitečný v českém politickém životě na přelomu 19. a 20. století, za první světové války a zejména za první republiky.

Jako jeden z "mužů 28. října" se stal ministrem, později předsedou vlády; byl blízkým spolupracovníkem Masaryka. Všechny jeho nepřehlédnutelné zásluhy však měly jednu chybu: měly tak významný podíl na formování a směřování prvorepublikového státu, že se o nich od čtyřicátých let mohlo pouze mlčet.

Obálka knihy Antonín Švehla - Mistr politických kompromisů

Pokud nebudeme brát v úvahu výklady pošramocené ideologií, nenajdeme v české historiografii k Antonínu Švehlovi nic podstatného. Leccos se však objevilo v západním zahraničí. O první švehlovskou monografii se postaral Vladimír Dostál, historik a publicista, předseda československé agrární strany v exilu. Vyšla na konci osmdesátých let v Mnichově a New Yorku, v roce 1990 také u nás. Jmenovala se Antonín Švehla, profil československého státníka. Nyní se nám dostává do ruky nová monografie s názvem Antonín Švehla - mistr politických kompromisů. Stejně jako ta první ani tato nebyla napsána u nás, ale ve Spojených státech. Její autor, docent floridské univerzity Daniel E. Miller, se sice v roce 1954 narodil v Pensylvánii, ale jeho rodiče pocházeli z východního Slovenska. Tato skutečnost je pravděpodobně zdrojem historikova zájmu o novodobé dějiny Československa, respektive o dějiny československého agrárního hnutí.

Millerovu monografii Antonín Švehla - mistr politických kompromisů doprovází úctyhodný soupis použité literatury, v níž nechybí tituly vzniklé přímo v době první republiky ani těch několik švehlovských připomínek, které se objevily v devadesátých letech - teď mluvíme o české odborné literatuře. Miller však využil také desítky studií a článků vznikajících průběžně v Americe, eventuálně v některých západoevropských zemích. Už jenom tento seznam je pro českou historiografii významným obohacením. Těžiště Millerovy vědecké studie však tkví především v práci s originálními prameny, které u nás, zejména v pražských archivech, studoval v druhé polovině osmdesátých let. Výsledkem vědecké serióznosti, badatelského zaujetí a zároveň patřičného odstupu v hodnoceních - Miller Švehlu rozhodně neidealizuje - je skutečně kvalitní, čtivě napsané dílo. Posledně jmenovanému zcela jistě napomáhá překlad Stanislava Pavlíčka. Daniel E. Miller prostřednictvím vydavatelství Argo vrací Švehlu do českého povědomí. A to je dobře.

Literární matiné je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo České Budějovice. Internetovou podobu celého pořadu najdete zde.

autor: Hana Krejčová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.