Anežka NOVĚ! Historický skvost uprostřed metropole je atraktivní i v 21. století

26. říjen 2016

Po téměř dvou letech dokončila Národní galerie v Praze projekt revitalizace své nejstarší budovy – Kláštera sv. Anežky České. Národní kulturní památka se proměňuje v místo pro relaxaci i další kulturní vyžití. Veřejnosti se klášter ve své nové podobě otevře poprvé 25. října.

Klášter svaté Anežky České, založený dcerou Přemysla Otakara I. počátkem 30. let 13. století, patří k nejstarším a také nejvýznamnějším pražským památkám. Od 80. let minulého století v něm sice sídlí stálá expozice Národní galerie v Praze nazvaná Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 - 1550, ale ve svém celku nebyl rozsáhlý klášterní areál nikdy zcela zpřístupněn. Děje se tak teprve nyní, poté, co Národní galerie v Praze po dvou letech dokončila náročný projekt revitalizace, jejíž součástí je i zpřístupnění restaurovaných pozůstatků kláštera menších bratří a bývalých klášterních zahrad, které ožívají umístěním dvou desítek sochařských děl převážně současných autorů.

Zahrady kláštera Sv. Anežky České budou přístupny sezónně a zdarma, otevírací doba v letních měsících bude oproti otevírací době galerijních expozic a interiéru kláštera prodloužena. V létě bude možné volně přístupnými zahradami vstupovat i do kláštera klarisek a menších bratří a dostupnými vchody i do svatyně Salvádora a presbytáře kostela sv. Františka.

O smyslu náročného procesu revitalizace říká generální ředitel Národní galerii v Praze Jiří Fajt: „Myslím, že to je další krok na cestě oživování budov Národní galerie a celková koncepce jaksi oživení té instituce jako takové. Pokud jde o Klášter svaté Anežky, my jsme teď otevřeli svým způsobem první etapu, která je jaksi zakončením projektu financovaného z tzv. norských fondů. Tím jsme mohli zpřístupnit veškeré exteriéry kláštera, které byly dosud uzavřené pro nejširší veřejnost. V těch exteriérech jsme ve spolupráci s významnými umělci českého původu vytvořili sochařský park, který myslím, že bude velice atraktivní. Je tam celá řada fascinujících prací. Společně s kolegy z galerie jsme udělali v interiérech novou prohlídkovou trasu, která provede návštěvníka historií architektury Kláštera svaté Anežky jako jednoho z nejvýznamnějších architektonických areálů v České republice vůbec. Je to, ale jak jsem říkal, první krok. Tím druhým, pokud jde o Klášter svaté Anežky, bude otevření sezónního programu, jež bude následovat v dubnu příštího roku, kdy připravujeme s kolegy velmi bohatý program kulturní. Klášter bude otevřený do dlouhých večerních hodin, kdy si sem budou moci zajít nejenom návštěvníci Prahy, ale především snad domácí zajít na sklenku dobrého vína a posedět při svíčce.“

Garantem odborných aktivit projektu, expozic, doprovodných publikací a partnerské spolupráce je historička umění Štěpánka Chlumská: „Cílem bylo vytvořit divácky poutavou sochařskou galerii pod širým nebem. Jsme velmi rádi, že se pro zahrady Anežského kláštera podařilo zapůjčit reprezentativní soubor sochařských děl současných uměleckých osobností. Propojení výrazu a obsahu současných děl s prostředím gotického kláštera přináší neobyčejně zajímavé divácké zážitky.“

03731897.jpeg

Pro veřejnost bude v areálu Národní galerie v Praze, bývalého dvojkláštera klarisek a menších bratří, zpřístupněn nový prohlídkový okruhOkruh zahrnuje expozici lapidária, komentovanou trasu historickou architekturou kláštera klarisek a menších bratří zahrnující i samostatnou trasu pro dětské návštěvníky. Expozice lapidária v přízemí je první expozicí tohoto druhu v areálu kláštera a představuje nejcennější artefakty nalezené během desetiletí trvajících archeologických výzkumů objektu. Nedílnou součástí projektu je sochařská zahrada v rekonstruovaných zahradách bývalého dvojkláštera. Zcela nově jsou řešeny sadovnické úpravy zejména v Zahradě za svatyněmi a v klášteře menších bratří, obnovena byla však i zeleň v Zahradě při severní bráně. V patře Anežského kláštera návštěvníci i nadále najdou výběr toho nejlepšího ze středověkého umění ze sbírek Národní galerie. Zahrady kláštera ožívají novým mobiliářem a téměř dvěma desítkami sochařských děl současných autorů Mimo jiné jsou v prostoru instalována díla Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala či Karla Malicha. Koncept expozice děl současných autorů doplňuje jedna z prvních sochařských realizací Františka Bílka monumentální plastika Golgoty. Přímo pro zahrady Anežského kláštera vytvořil autorské objekty František Skála. Zahrady tak potěší i nejmenší návštěvníky.

Spustit audio