O pořadu Akademie

Hudební večer, jednotně koncipovaný a moderovaný, obvykle zaměřený tematicky. Profily hudebníků minulosti, velká historická témata, debaty nad interpretačními otázkami.

Akademie, to je možnost věnovat se zásadním hudebním tématům soustředěně a do hloubky. Pravidelně se objevují portréty klíčových hudebních osobností současnosti i minulosti (Antonín Dvořák, Igor Stravinskij, Václav Talich, Steve Reich, Daniel Barenboim, John Eliot Gardiner), Akademie se věnuje také pozoruhodným tématům spojujícím hudbu s jinými sférami (osudy Haydnovy melodie, z níž se stala mj. rakouská císařská hymna „Zachovej nám, Hospodine…“, fenomén vztahu Poláků k jejich Chopinovi či téma Shakespeare a hudba).

Připravuje: Viktor Velek

Své dotazy a náměty pište na e-mail: viktor.velek(a)rozhlas.cz

Pořad připravují