Adelbert von Chamisso: Podivuhodný příběh Petra Schlemihla

Prodá ďáblovi svůj stín a od té chvíle je cizincem mezi lidmi – Petr Schlemihl, titulní hrdina pohádkové novely německého spisovatele francouzského původu Adelberta von Chamissa. Četbu na pokračování v podání Miroslava Táborského poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.  

Vytrženost z francouzské vlasti a nenaplněná touha po lidském zakotvení v novém prostředí vedla Adelberta von Chamissa k napsání pohádkové novely Podivuhodný příběh Petra Schlemihla (1814), jejíž titulní hrdina prodá ďáblovi svůj stín a od té chvíle je cizincem mezi lidmi. Smysl života nakonec po mnoha blouděních nalézá v užitečném přírodovědném bádání.

Petr Schlemihl (schlemihl = v jidiš smolař) nese četné autobiografické rysy autorovy, ale jeho příběh nelze omezovat jen na pouhý odraz životních situací. Motiv ztráty stínu navazuje na prastarou víru některých národů – totiž že ztráta stínu představuje pro člověka krajní nebezpečí. Zdánlivě pohádkový děj má hluboký symbolický význam.

Snová atmosféra díla mísí realitu a fantastiku, což byla v tehdejší německé literatuře novinka. Novela bývá uváděna jako jeden z inspiračních zdrojů amerického mistra tajemné povídky E. A. Poea a o spisovateli se hovoří jako o spojovacím článku mezi pozdním romantismem a rodícím se raným realismem.

Adelbert von Chamisso je klasickým příkladem tzv. autora jedné knihy: jeho novela byla přeložena do mnoha světových jazyků a zcela zastínila autorovy balady psané na sociální náměty. 

Účinkuje: Miroslav Táborský

Překlad: Jiří Konůpek
Připravila a režii má: Lída Engelová
Natočeno v roce 2013.

autor: Lída Engelová
Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?