Adelbert von Chamisso: Podivuhodný příběh Petra Schlemihla

Prodá ďáblovi svůj stín a od té chvíle je cizincem mezi lidmi – Petr Schlemihl, titulní hrdina pohádkové novely německého spisovatele francouzského původu Adelberta von Chamissa. Četbu na pokračování v podání Miroslava Táborského poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.  

Vytrženost z francouzské vlasti a nenaplněná touha po lidském zakotvení v novém prostředí vedla Adelberta von Chamissa k napsání pohádkové novely Podivuhodný příběh Petra Schlemihla (1814), jejíž titulní hrdina prodá ďáblovi svůj stín a od té chvíle je cizincem mezi lidmi. Smysl života nakonec po mnoha blouděních nalézá v užitečném přírodovědném bádání.

Petr Schlemihl (schlemihl = v jidiš smolař) nese četné autobiografické rysy autorovy, ale jeho příběh nelze omezovat jen na pouhý odraz životních situací. Motiv ztráty stínu navazuje na prastarou víru některých národů – totiž že ztráta stínu představuje pro člověka krajní nebezpečí. Zdánlivě pohádkový děj má hluboký symbolický význam.

Snová atmosféra díla mísí realitu a fantastiku, což byla v tehdejší německé literatuře novinka. Novela bývá uváděna jako jeden z inspiračních zdrojů amerického mistra tajemné povídky E. A. Poea a o spisovateli se hovoří jako o spojovacím článku mezi pozdním romantismem a rodícím se raným realismem.

Adelbert von Chamisso je klasickým příkladem tzv. autora jedné knihy: jeho novela byla přeložena do mnoha světových jazyků a zcela zastínila autorovy balady psané na sociální náměty. 

Účinkuje: Miroslav Táborský

Překlad: Jiří Konůpek
Připravila a režii má: Lída Engelová
Natočeno v roce 2013.

autor: Lída Engelová
Spustit audio