Zdeněk Pololáník, hudební skladatel

11. březen 2016

Všestranný hudební skladatel Zdeněk Pololáník se narodil v Brně v roce 1935. Jeho hudební talent se spontánně vyvíjel už od dětství. Hudební nadání také předal svým dětem, syn Petr je dirigentem a dcera Jana varhanicí.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Na brněnské konzervatoři studoval Zdeněk Pololáník hru na varhany, kompozicí se zabýval už od školních let, kdy už řada jeho prací nesla pečeť osobitého skladatelského přístupu. Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně navštěvoval kompoziční třídu Viléma Petrželky a Theodora Schaefera. Vycházel při komponování z bezpečné znalosti nástrojů, které sám také prakticky ovládal.

V 60. letech 20. století byl členem proslulé skladatelské Skupiny A spolu s Janem Novákem, Miloslavem Ištvanem a dalšími autory, kteří tíhli k moderním skladatelským směrům zejména západní hudby, které později nebyly u nás z politických důvodů žádoucí.

Zdeněk Pololáník obsáhnul ve svém uměleckém životě snad všechny skladatelské oblasti. Vedle opusů koncertních skladeb pro nejrůznější obsazení činně komponoval hudbu scénickou, baletní, ale také filmovou. Výrazně v tomto oboru na sebe upozornil hudbou k filmu Žert režiséra Jaromila Jireše, se kterým spolupracoval i na dalších titulech, např. Katapult, Prodloužený čas, Lev s bílou hřívou aj.

V roce 2013 uvedlo Moravské divadlo v Olomouci premiéru jeho opery Noc plná světla inspirovanou dramatem Paula Claudela Zvěstování Panně Marii.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio