Zdena Kolečková: Rostlina je nenápadným hrdinou, který může pootočit kolo dějin

19. duben 2018

Na výstavě Podivná botanika a jiné příběhy vyprávějí byliny, obyčejné předměty a každodenní výjevy o mizející kultuře původních obyvatel Sudet. Jejich stopy bledou, příběhy je třeba schraňovat a dostat do obecného povědomí. Skrze detaily, vzpomínky a osobní zážitky zkoumá Zdena Kolečková duši česko-německého pohraničí, kde se narodila, studovala a trvale žije. Její částečně retrospektivní výstava  je v pražském Colloredo- Mansfeldském paláci přístupná až do 17. června 2018.

Podle původních starých receptur připravila čajové směsi, mýdlo nebo marmeládu z rostlin, které nasbírala v okolí ústecké chemičky. Její model vystavila spolu s živými rostlinami, které zalévá vodou z řeky Bíliny, do níž směřuje výpusť z průmyslového areálu. 

Žijeme tam i my a jsme stejně jako rostliny vystaveni látkám, které kontaminují vodu, půdu i vzduch.

Výstava Zdeny Kolečkové  v pražském Colloredo- Mansfeldském paláci

Zdevastovaná krajina, ekologická katastrofa i poválečný odsun původních obyvatel mají tytéž kořeny v rovině příčin, důsledků, uplatnění kolektivní viny a také drancování, které je snazší v kraji, k němuž lidé nemají vztah. 

Moje existence v Ústí nad Labem je postavená na vztahu k minulosti. Pokud se na ně naučíte dívat určitou optikou, vidíte je stále takové, jaké bývalo - tedy jako jedno z nejbohatších měst Rakouska- Uherska a Československa.

Výstava Zdeny Kolečkové  v pražském Colloredo- Mansfeldském paláci

Původní tvář města zůstala otisknutá v architektuře, v artefaktech i v příbězích tamních významných rodin jako byli Schichtové, kteří zde začali vyrábět nejznámější československé mýdlo s jelenem.  "Pro mě je Ústí inspirativní a svým způsobem kouzelné, i když za války a po ní ztratilo odchodem Židů a Němců svou identitu. Ještě na prahu 90. let minulého století bylo přirozené potkávat zde skupinky lidí, kteří spolu mluvili místním sudetským dialektem. To se změnilo, většina již zemřela, vytrácí se tak i zdejší endemická kultura", říká Zdena Kolečková.

Výstava Zdeny Kolečkové  v pražském Colloredo- Mansfeldském paláci

Svou vlastní identitu zasazuje do středoevropského kontextu. Sem se také obrací svou tvorbou, která není adresována jen Ústečanům. "Snažím se jen pootvírat dvířka. Vzít za kliku a pochopit skrze malé příběhy velkou historii 20. století by měl divák už sám. "

Zdena Kolečková patří k ústeckému okruhu výtvarníků, kteří se etablovali po roce 1989. Je docentkou UJEP v Ústí nad Labem, kde na Fakultě umění a designu vede ateliér Photography.

autor: Renata Klusáková
Spustit audio