Zásadní je setkávání s lidmi. Nový Prostor vychází už dvacet let a hodlá jít svou vlastní cestou

Nový Prostor
Nový Prostor

Streetpaper neboli periodikum prodávané bezdomovci a jinými sociálně znevýhodněnými lidmi je specifický fenomén, který má v Česku pouze jediného zástupce.

Historie streetpaperu sahá až do poloviny 19. století, kdy první časopis tohoto typu vydávala londýnská pobočka Armády spásy. U nás vznikl v roce 1998 časopis Patron. Od roku 2001 vychází pod názvem Nový Prostor a je k dostání na veřejných prostranstvích řady českých a moravských měst.

Novodobá historie NP

Jan Štěpánek se stal šéfredaktorem Nového Prostoru před dvěma lety a jeho hlavní ideou bylo od začátku nasměrovat obsah časopisu především k jeho prodejcům, jejich osudům a osobnostem.

„Zásadní konkurenční výhoda každého streetpaperu jsou jeho prodejci, protože právě oni utvářejí jedinečnost časopisu,“ říká v ArtCafé Jan Štěpánek.

VIP rozhovor prodejce Petra s herečkou Janou Plodkovou

Lidé si časopis kupují často také kvůli opětovnému setkávání s jednotlivými distributory. Prodejcům je v každém čísle věnovaný velký prostor. Obvykle se jedná o pravidelné rubriky jako např. VIP rozhovor – interview prodejce s jeho oblíbenou celebritou.

Další zásadní tematickou linií, která zaplňuje stránky každého čísla, je zaměření na ekologicky prospěšné a společensky prospěšné projekty, které stojí mimo mainstream a většinová veřejnost je vnímá spíš jako kuriozity.

Nový Prostor postupuje při hledání těchto témat metodou setkávání se svými čtenáři. Zjednodušeně řečeno chce psát o tom, co čtenáře bytostně zajímá, případně čím se sami aktivně zabývají.

Spolu s centrem Vzletná jsme iniciovali např. akci, která se jmenovala ,Nový Prostor pro udržitelnou módu a materiál‘ a za dva dny se sešlo na čtyři sta lidí, z nichž kdokoli mohl přijít do naší redakce a stát se součástí týmu tvůrců. Tahle synergie tématu, které souvisí s tím, co naše čtenáře zajímá, a možností čtenářů vstoupit do tématu aktivně, to je něco, čeho by měl streetpaper využít právě proto, že je jiný než lifestylové magazíny,“ popisuje Jan Štěpánek.

V porovnání se světem

Streetpapery celého světa jsou sdruženy v International Network of Street Papers, mezinárodní unii, která spojuje na 80 projektů a každoročně pořádá konference. Na nich se snaží nabízet cesty, jak jednotlivé časopisy propojovat a dávat jim prostor k tomu, aby společně nacházely tematické průsečíky.

Nejčastější neduh většiny streetpaperů je, že se snaží kopírovat klasické lifestylové časopisy.
Jan Štěpánek

„Nejčastější neduh většiny streetpaperů je, že se snaží kopírovat klasické lifestylové časopisy,“ míní Jan Štěpánek. „Myslím, že to pro streetpaper není vhodná cesta, výsledek bývá rozpačitý. Proto jsme v Novém Prostoru zvolili přístup, který není cestou konfrontace s lifestylovými magazíny. Třeba rozhovor s celebritou nedáme na titulní stranu, naši čtenáři nás oceňují mimo jiné i právě proto, že jsme odlišní a že akcentujeme jiné věci.“

Nový Prostor se kromě jiného vyznačuje výraznou svébytnou grafickou podobou. Pro každé číslo redakce osloví jiného ilustrátora, který pak určí výtvarnou stránku celého časopisu.

Dát prostor kreativitě prodejců

Ke kreativním činnostem zve redakce časopisu také svoje prodejce. Třeba z prvotního záměru systematické tvořivé spolupráce s prodejci vzešla idea uspořádání kursu tvůrčího psaní, Redakce nabídla jeho vedení vedení zkušenému lektorovi Renému Nekudovi. V porovnání s běžnými kurzy to pro něj byla specifická zkušenost.

Kristýna Franková s hosty ve vltavském studiu

„Museli jsme pracovat především s odosobněním textu – aby vznikla povídka, která obstojí sama o sobě, a ne jen jako jakýsi terapeutický souhrn zážitků, které nemají hlavu ani patu,“ upřesňuje Nekuda hlavní náplň práce s účastníky kurzu.

Z prvotního počtu osmi zájemců vytrvala v kurzu přesně polovina; odměnou jim byla zpětná reflexe hotového díla a dobrý pocit z toho, jak se s textem dá efektivně pracovat. Povídky potom vyšly ve speciálním vánočním čísle v prosinci 2018.

Poslechněte si celý záznam ArtCafé, v němž se dozvíte více o podobě a plánech Nového Prostoru a seznámíte se s jedním z největších streetpaperů Německa fiftyfifty, který provozuje benefiční galerii a především se mu díky projektu housing first daří hledat bydlení pro lidi bez domova. A s aktuálním pořadím Evropského žebříčku world music vás ve svém hudebním výběru seznámí Petr Dorůžka:

Spustit audio

Související