Vzájemná korespondence dvou básníků. Putování po literárních kavárnách a čajovnách Plzeňska

Reflexe. Literatura!
Reflexe. Literatura!

Rozhovor Mileny M. Marešové s Janem Wiendlem, spolu-editorem knižního vydání Vzájemné korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína. Na putování po uměnímilovných kavárnách a čajovnách v Plzni a okolí pozvala Tamara Salcmanová.