Výtvarnice a ilustrátorka Martina Špinková

29. květen 2017

„Bylo to v době, kdy u nás málokdo věděl, co je hospic, a troufám si říci, že termín ´domácí hospic´ neříkal nic nikomu. Martina Špinková se stala na 11 let ředitelkou domácího hospice Cesty domů. Podle vzoru Cesty domů máme dnes v ČR několik domácích hospiců – nabízejí mimo jiné služby pro pozůstalé (těm, kterým v nedávné době zemřel někdo blízký a uvítali by pomoc, radu či sdílení). Martina Špinková se snaží přispět k tomu, aby se umírání v naší zemi stalo méně smutným."

Tak začínala článek o Martině Špinkové v Telefonotéce před dvěma lety kolegyně Jana Klusáková. A právě proto, že o Cestě domů a jejím poslání hovořila Martina Špinková už nesčetněkrát, rozhodl jsem se představit vám tuhle milou dámu a maminku sedmi dětí především jako ilustrátorku, výtvarnici a grafičku.

Jako osobnost, která je pro své okolí velmi inspirující. I když o Cestě domů, kde je dnes Martina vedoucí malého nakladatelství, jsme samozřejmě nemohli nemluvit. Vždyť umírání patří k našemu životu stejně jako narození a mnoho dalších (ne)důležitých okamžiků. A právě podle nich Martina Špinková vybírala pro vysílání hudební ukázky.

Dětství, láska, svatba, vášeň, radost a smrt i věčnost – to jsou témata, která v rozhovoru s Martinou Špinkovou uslyšíte nejen v notové osnově, ale někde i za slovy - v pocitech, které jsou sice přes mikrofon nesdělitelné, ale pozorným posluchačům blízké.

Martina Špinková se od roku 1984 věnuje volné a užité grafice a ilustraci. Ilustrovala více než 50 knih, vydala tři básnické sbírky. Devět let působila také jako ředitelka hospicového občanského sdružení Cesta domů.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...