Výstava Viléma Plocka

22. březen 2002

V pátek 29. března bude v budově Vlastivědného muzea v Nymburce zahájena výstava obrazů a kreseb Viléma Plocka s názvem Vilém Plocek - Návštěvou u Bohumila Hrabala. Výstava potrvá do 26. května.

Vilém Plocek se narodil 25. prosince 1905 v Brandýse nad Labem. Jeho otec byl truhlář a stejnému řemeslu vyučil i svého syna Viléma. Potomek své odborné schopnosti dále rozšířil vystudováním nově založené Státní odborné školy pro zpracování dřeva v Praze. Na škole se vyučovala rovněž přesná realistická kresba, a to byl hlavní důvod, proč mladý Plocek uvedená studia absolvoval. V dalším období, po dokončení studia, pracoval Vilém u otce a vyučoval kreslení na odborných učňovských školách. Nastoupený životní styl ho však příliš neuspokojoval a začal připravovat podmínky k realizaci vlastní výtvarné tvorby. Poprvé svoji práci prezentoval na výstavě Studentského spolku v Čelákovicích v roce 1931.

Ulička u vody

Důležitým momentem v životě Viléma Plocka byla skutečnost, že hned na počátku umělecké kariéry založil pozdější velké přátelství s malířem Janem Bendou a fotografem Josefem Sudkem. Zmínění formovali Plockův výtvarný názor a umělecké myšlení. Dalšího významného učitele a přítele získal mladý Plocek v osobě malíře Františka Tichého po jeho návratu z Paříže v roce 1936. Tichý také zorganizoval Plockovu první samostatnou výstavu, umístěnou do Topičova salónu v Praze, roku 1941. Ve stejném roce je malíř přijat za člena Spolku výtvarných umělců Mánes. Uvedené období přineslo Plockovu výtvarnému projevu charakteristické rysy, které už do konce života neopustil. Téma jeho obrazů naplňovalo prostředí městských periferií zastoupené skupinami budov, střechami, komíny nebo reklamními nápisy na zdech či plotech.

Umělecký vývoj malíře V. Plocka vyvrcholil obdobím, kdy zaměřil definitivně svoji pozornost na prostředí rodného města a hlavně na řeku Labe, která jím protéká. V kontaktu s Labem byl od klukovských let, znal je ve všech ročních proměnách, a to ještě v dobách, kdy korytem tekla opravdová voda. Břehy byly hustě porostlé rostlinami, hlavně rákosem a orobincem. Není tedy divu, že uvedené prožitky se ocitaly na Plockových obrazech.

Vilém Plocek je právem označován jako malíř Polabí, jeho obrazy oslavují krásy tohoto kraje. Inspirovaly k tvorbě i celou řadu vynikajících básníků, například Františka Halase, Jana Rybu, Jindřicha Hilčra, Ludvíka Kunderu, Jana Nohu, Eduarda Petišku a další. Plocek byl rovněž obdivován a vyhledáván jako upřímný a moudrý přítel, což mohou nebo mohli potvrdit významné kulturní osobnosti v čele s Adolfem Branaldem, Bohumilem Hrabalem, Janem Vladislavem, Bedřichem Fučíkem, Milanem Jungmannem, Gabrielou Vránovou, Vlastimilem Brodským a mnoha dalšími. Po bohatě naplněném životě opustil Vilém Plocek tento svět 4.3.2001, v požehnaném věku 95 let.

(František Sýkora)

autor: dw
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.