Všestranný hudebník a "vinolog" Jan Rokyta

02595694.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02595694.jpeg

Už jsme se k naší škodě přestali podivovat nad tím, že o některých našich vynikajících muzikantech vědí více v cizině než u nás. Tak je tomu i u Jana Rokyty, vynikajícího cimbalisty, flétnisty, popularizátora hudby, ale také diplomovaného „Vinologa“.

Jan Rokyta je řádný člen britské organizace AIWS - Associated MemberInstitue Wine and Spirit, nositel titulu Weinakademiker rakouské vinné akademie v Rustu“, pedagog Prague Wine Academy, pětitinásobný finalista a laureát nizozemské degustační soutěže „Prix Pommery“ a „Nizozemský Vinolog roku 2010“.

V oblasti soudobé vážné hudby spolupracoval Jan Rokyta se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu a později v Nizozemí s ASKO-Schönberg ensemble, Nederlands Blazers ensemble, Het Nieuw ensemble, Concertgebouworkest a Rozhlasovou komorní filharmonií. V poslední době je rovněž častým hostem symfonických a komorních orchestrů v Německu a Rakousku jako např. Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Klangforum a Radio-Symfonieorchester Südwestrundfunk Stuttgart.

V oblasti světového folklóru získal Jan Rokyta bohaté zkušenosti v orchestru MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO DIVADLA v Amsterdamu, kde působil v letech 1995 - 2002 jako instrumentální sólista a hudební realizátor a v sezoně 2007-2008 jako hudební ředitel tohoto tělesa.

00319188.jpeg

Spolupráce Jana Rokyty se židovskou zpěvačkou Shurou Lipovsky byla v roce 2004 korunována účastí na mezinárodních festivalech židovské hudby v Krakově, Weimaru a Amsterdamu. Spolu s manželkou Liselotte Rokyta vytvořil Jan Rokyta netradiční nástrojové spojení Panovy flétny a cimbálu.

Jan Rokyta je rovněž členem souboru staré hudby Solamente naturali, který vznikl v roce 1995 jako flexibilní seskupení umělců různých odborností, věnujících se interpretaci hudby 17. a 18. století. Zakladatelem a uměleckým vedoucím Solamente naturali je houslista Miloš Valent. Členové souboru mají úroveň sólových hráčů, rádi objevují neznámé hudební oblasti a pouštějí se do náročných projektů. Přesné obsazení souboru je dáno konkrétním repertoárem, jednou je triem či septetem, jindy zase souborem barokního typu, interpretujícím barokní oratoria s orchestrem a sborem. Jan Rokyta v Solamente naturali hraje na cimbál, zobcové flétny, arménský duduk, klarinet in C a zpívá.

Jak Jan Rokyta začínal?Narodil se v proslulém valašském rodu muzikantů, studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Kozervatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltera van Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu. Svou kariéru zahájil v cimbálové muzice TECHNIK Ostrava, založené v roce 1958 jeho otcem Janem Rokytou seniorem, se kterou spolupracuje dodnes. Mimo Techniku byl v období 1988-1992 stálým hostem BROLNu a OĽUNu.