O pořadu Večer na téma

03233669_1.jpeg

Dvouhodinový komponovaný pořad věnovaný zajímavé osobnosti, místu, dějinné události či kulturnímu fenoménu. Rozsah pořadu dovoluje věnovat se zvolenému tématu dostatečně zeširoka i do hloubky a navíc zajímavým způsobem.

Středeční večery od 20 hodin pravidelně věnujeme zajímavé osobnosti, uměleckému dílu, místu s výrazným kulturním zázemím, nebo historické události. Tematická i žánrová podoba tohoto programu je velice různorodá. Na jeho vzniku se podílí jednotlivé redakce celé stanice.

Díky zvukovým kompozicím předních rozhlasových autorů, jmenujme alespoň Martina Hilského, Alenu Zemančíkovou, Jiřího Kamena, Miloše Doležala, Jiřího Vondráčka a Elišku Závodnou se můžete důvěrně seznámit napříkla se, spisovateli (W. Shakespeare, Ch. Dickens, K. Poláček), aristokraty (hrabě Špork), divadelními a filmovými režiséry (E. Schorm, J. Grossman, P. Lébl), herci (J. Štěpničková), hudebníky (M. Davis), navštívit zajímavá místa z celého světa, podívat se na historické události z překvapivých úhlů pohledů. Sto dvacet hutných minut plných zajímavých informací v poutavé zvukové koláži.

Své dotazy a náměty pište na e-mail: vltava@rozhlas.cz

 

Historie

Pořad se vysílá od roku 1998, do října 2017 jste ho znali pod názvem Páteční večer.

Pořad připravují