Vcházení do Evropy

4. květen 2009

Výpovědní hodnota deníkových záznamů je dána mírou jejich intimity a též intelektuální schopností zapisovatele. Knižní vydání deníku Vcházení do Evropy Vladimíra Neuwirtha (1921 - 1998) má už v názvu obsažené základní opěrné body tohoto výrazně křesťansky orientovaného autora, myslitele a aktivisty, který v roce 1972 zakládal společně s benediktinským opatem Anastázem Opaskem exilové vydavatelství Opus bonum.

Podtitul Ze zápisníku emigranta se upíná k životním peripetiím autora, učitele a spoluorganizátora proslulých Akademických týdnů, které pořádalo ve své době vzdělanostně unikátní společenství olomouckých dominikánů v čele s Metodějem Habáněm. Zlom nastal v roce 1961, kdy byl Vladimír Neuwirth zatčen a do roku 1968 vězněn. Po propuštění emigroval, od roku 1971 pobýval v Německu, kde psal i přednášel. Domů se vrátil v roce 1992. O šest let později zemřel.

"Rozlišuji mezi skutky a dílem. 'Dobré skutky' se řadí za sebou, ale zůstávají v jistém smyslu izolovány. Dílo je množství 'dobrých skutků' pojících se v organický celek. Je rozdíl mezi množstvím cihel a stavbou budovanou z cihel."

První část Neuwirthových soukromých úvah, ve kterých reflektuje léta prožité nesvobody, vyšla v Čechách v roce 1998 pod názvem Apokalyptický deník. Na ně navazující kniha Vcházení do Evropy, obsahující zápisy z let 1975 -1989, je plně soustředěná k promýšlení záležitostí kulturních a duchovních a jemně provázaná s osobní životní rekapitulací. České politické poměry zde komentuje minimálně a vždy ve vztahu k trvalým hodnotám: "Režimu ve vlasti se nepodařilo získat srdce a sympatie lidí. Vytvořil však v nich náboženské a kulturní vakuum."

Pro autora je charakteristická součinnost s prostudovanými texty, s životopisy svatých, s oblíbenými básníky. Odtud vedou přirozené paralely evropské vzdělanosti. Jejím jednoznačným základem je potřeba zachování živé tradice: Bible, Dante, Jan od Kříže i Kateřina Emmerichová, Mácha i Goethe, Vladimír Holan, Jan Čep, Josef Vašica, F. X. Šalda, Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar. Evropa, kterou Neuwirth prochází a popisuje, není dělena hranicemi či zřízeními, protože je pevně uložena v jednotě nezpochybnitelných duchovních hodnot antiky a křesťanství. Ohrožení těchto kvalit, jejich "zapomnění", vede k úpadku bez ohledu na stav politiky.

Zápisky Vladimíra Neuwirtha byly skvěle editorsky připraveny a noblesně vydány Robertem Krumphanzlem v nakladatelství Triáda. Závažnost a hloubku textů je možné přirovnat k Deníkům maďarského spisovatele Sándora Máraiho. Oba autoři přihlíželi zániku zvyklostí a hodnot, kterým byli ochotni obětovat život, oba mapovali evropskou kulturu s nebývalou prozíravostí a se zvláštním ohledem k jejím kořenům. Čtení obou vyvolává smutek i obdiv.

Vladimír Neuwirth, Vcházení do Evropy. Ze zápisníku emigranta, Triáda, Praha 2008, str. 656

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.