Vánoční den Euroradia: Exkluzivní koncerty nabídne 12 rozhlasových stanic z celého světa

11. prosinec 2017
Komorní soubor pro duchovní hudbu Ensemble Versus

Vánoční hudba ze speciální nabídky Vánočního dne Euroradia se poprvé rození na Vltavě v neděli 17. prosince.

Zazní jeden záznam a dva přímé přenosy děl inspirovaných událostí Kristova narození. Poprvé se Vánoční den konal v roce 1995 a od té doby se vždy v neděli předcházející 25. prosinci spojují evropské rozhlasy, aby posluchačům nabídli hodinové koncerty se širokým repertoárem hudby od gregoriánského chorálu přes tradiční vánoční písně a skladby po díla současná.

Tímto programem tak jednotlivé národní rozhlasy spojují posluchače do jedné komunity a šíří poselství dobré vůle. Letos se do Vánočního dne zapojilo 12 rozhlasových stanic.

17. prosince nabídneme tyto koncerty:

Od 15.00 hodin zazní koncert z německého Norimberku. Vystoupí na něm soubor Ensemble 1700 s uměleckou vedoucí Dorothée Oberlinger, která hraje na zobcovou flétnu. Zazní hudba slavnostní - Braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha, Vánoční concerto grosso g moll Arcangela Corelliho nebo dvě árie z oper Antonia Vivaldiho v interpretaci kontratenoristy Dmitryho Sinkovského.

Připojí se i Brno

Do celodenního vysílání rozhlasů napříč celou Evropou se připojuje Český rozhlas Vltava přímým přenosem koncertu z barokního Sálu Milosrdných Bratří v Brně od 20.00 hodin.

Na něm se představí pod taktovkou Gabriely Tardonové komorní orchestr Ensemble Opera Diversa se sborem Ensemble Versus a vynikajícím barytonistou Národního divadla v Brně Romanem Hozou. Ensemble Opera Diversa pro Vánoční den Eurorádia vybral adventní duchovní skladby současných autorů Ondřeje Kyase a Jaroslava Šťastného alias Petera Grahama.

02636280.jpeg

Na úvod zazní O antifony pro baryton a smyčce, které složil Ondřej Kyas na objednávku přímo pro tento večer. Následovat bude Sonata da chiesa Petera Grahama. Dílo pocházející z roku 1997 je do určité míry inspirované barokními chrámovými sonátami. Na závěr zazní Magnificat Ondřeje Kyase. Melodika této radostné kompozice je volně inspirována gregoriánským chorálem. V několika úsecích se jeho skladba vědomě přibližuje hudebnímu jazyku estonského skladatele Arvo Pärta.

Koncert uvádí Lucie Hradilová. Večer živě přebírají veřejnoprávní rozhlasy ve: Španělsku, Německu, Estonsku, Švédsku, Dánsku, Portugalsku, Řecku, Velké Británii, Slovinsku, Finsku, Bulharsku a na Islandě, ze záznamu hudba brněnských autorů zazní na rozhlasových vlnách v Rakousku, Rumunsku a Kanadě.

Ve 22.00 hodin se spojíme s portugalskou Mafrou. Ve zdejší bazilice Panny Marie a sv. Antonína vystoupí sopranistka Rafaela Faria a Sbor a Dětský sbor Hudební akademie svaté Cecílie. Společně s nimi vystoupí hned šest varhaníků najednou. To proto, že zde stojí šest samostatných nástrojů. Pro ně napsal současný skladatel Eurico Carrapatoso skladbu Floresta de Musica, která zazní. Kromě ní interpreti přednesou výběr z evropských koled.

hr-Sinfonieorchester

Další koncerty poslouchejte:

24. prosince od 7.00 hodin, kdy zazní záznam Hessenského rozhlasu s Bachovým Magnificat Es dur BWV 243a a Händelovým Dixit Dominus v podání hr-Sinfonieorchesteru s dirigentem Emmanuellem Haimem, sólistů a sboru Le Concert d'Astrée.

30. prosince od 7.00 hodin nabízíme k poslechu záznam koncertu z finských Helsinek s varhanní hudbou podání Jana Lehtoly a Dechového kvintetu Zagros.

V den Tří králů 6. ledna opět od 7.00 hodin zazní záznam koncertu z Norska. Koledy a vánoční skladby zahraje Symfonický orchestr NorrlandsOperan, řídí Torbjörn Kroon.

Spustit audio
autor: Lucie Hradilová