Václav Marek, historik antiky

Václav Marek, historik antiky

„Neznáš-li minulost, ze které jsi přišel, zůstáváš celý život dítětem.“ Oblíbený citát z Cicerona jako by se přímo vztahoval k profesi našeho hosta, historika antiky doc. Václava Marka, který působí v Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Uměli byste vysvětlit rozdíl mezi cirkem a amfiteátrem? Víte, jak římští legionáři budovali své tábory, jakou výstroj a výzbroj nesli, jakou vzdálenost obvykle urazili při denním pochodu? Jak Římané stavěli své obdivuhodné silnice? Jaké znalosti měli o zeměpisu světa? Jak se v antice věštilo? Co obnášel pojem „pax romana“, římský mír? Jaké hodnoty Římané vyznávali?

Na dědictví antiky se my Evropané odvoláváme jako na jeden ze zásadních, zakládajících prvků naší civilizace a kulturní identity. Pro většinu našich společností však takzvané dědictví antiky pravděpodobně zůstává poněkud mlhavým pojmem. Často jej utváří vzpomínka na útržky školních vědomostí, obrázek římských ruin zachycených fotoaparátem nebo pamětí při turistických cestách, představa zprostředkovaná hollywoodskými velkofilmy nebo televizními seriály.

Náš host doc. Václav Marek se dějinám antického starověku věnuje celoživotně. Zabývá se především obdobím římské republiky, politickým myšlením antiky, ale také antickou numismatikou a latinskými nápisy.