Srdce lesa

00822554.jpeg

Inspirací k dvacetidílnému cyklu putování šumavskou krajinou a listování v literárním díle šumavských, německy píšících básníků 19. a 20. století, se stala elektronická databáze Kohoutí kříž, která byla vystavena na adrese Jihočeské vědecké knihovny.

Překladatel a editor Kohoutího kříže – básník Jan Mareš – shromáždil obrovskou sumu informací o autorech pocházejících ze Šumavy nebo se Šumavou zabývajících. Netřeba zdůrazňovat, že šumavská literatura druhé poloviny 20. století se úzce dotýká bolestného tématu poválečného odsunu německých obyvatel z českého pohraničí.

Rozhlasový cyklus Srdce lesa volně navazuje na naše předchozí rozhlasové putování opuštěnou literární krajinou, věnované židovským a německým básníkům první poloviny dvacátého století. V tomto cyklu jsou zařazeny básně významných osobností, jakými byli spisovatelé Adalbert Stifter či Alfred Kubin nebo malíř Egon Schiele, ale i básníků méně známých a neznámých.

Pro rozhlas připravila Marie Valtrová.