Spirituála - prostor pro duchovní úvahy, který spojuje dva pořady v jednom

26. říjen 2017

V pořadu Duchovní Evropa procházíme s Martinem C. Putnou spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.

V pořadu Ke kořenům s Petrem Vaďurou a jeho hosty hledáme v Bibli a křesťanské tradici odpovědi  na smysl našeho jednání v soukromém i veřejném životě.

Duchovní Evropa

Často se dnes hovoří o evropské identitě. Málo se však o ní opravdu ví. Tento pořad ukazuje,  jak jsou duchovní dějiny Evropy spletité – ale i propojené napříč národy i náboženskými konfesemi, napříč tradicemi katolickými, reformačními, židovskými, antickými, keltskými či islámskými.

Každý díl probírá dějiny jednoho motivu, svátku či postavy, tak jak je v kalendáři přináší liturgický rok některé z této tradic. Ne pro dějiny samy - ale pro lepší pochopení toho "odkud přicházíme", jež je tak důležité v čase uvažování, "kam směřujeme". Pořadem provázejí Martin C. Putna a Nina Rutová.

8. října
Európa je z Asie

Úvahy o kořenech Evropy začínají skutečně na začátku. Začíná mýtem o únosu Európy, která byla vlastně Asiatka. Zeus ji unesl z její vlasti na Krétu, čímž začala řecká civilizace na evropské půdě. O významu mýtu vypráví Martin C. Putna, otázky klade a ukázky čte Nina Rutová.

15. října
Putujeme na Wartburg

Jedno místo v Německu, ale tři různé důvody k poutím. Katolíci putovali na Wartburg kvůli svaté Alžbětě, protestanti kvůli Lutherovi a nacionalisté kvůli národní jednotě, která stojí nad náboženstvím. A co na to náš Jan Kollár? Vypráví Martin C. Putna, otázky klade a ukázky čte Nina Rutová.

22. října
Svatý papež, hříšné papežství

Nedávno zavedený svátek svatého Jana Pavla II. je příležitostí k úvahám o tom, jak se k sobě má svatost nebo hříšnost jednotlivých papežů a svatost nebo hříšnost celé papežské instituce. Co když je papežem Borgia? Vypráví Martin C. Putna, otázky klade a ukázky čte Nina Rutová.

Ke kořenům

Rozhovor s hostem o tématech, která se týkají každého z nás. Etika, náboženství, estetika, politika, kultura, společnost. Biblický text a nacházení inspirace v křesťanské tradici. Aktuální vhled odborníků i názory spoluobčanů. Připravuje Petr Vaďura.

8. října
Rodina

Když se mluví o křesťanských hodnotách, často se zmiňuje rodina a její ochrana v dnešní společnosti. Petr Vaďura se s profesorem Janem Sokolem bude dnes zabývat proměnami rodinného modelu v historii i smyslem rodiny v současné společnosti. Ukázky z biblického textu čte David Schneider.

15. října
Spravedlnost

Co je spravedlnost? Zdánlivě jednoduchá otázka, která se však  při pokusu o její vysvětlení komplikuje. Zvláště když začneme zkoumat, jak je tento termín používán v biblické a křesťanské tradici. A právě o to se pokusí Petr Vaďura s vysokoškolským učitelem etiky, biologem a katolickým knězem Markem Orko Váchou. Ukázku z biblického textu čte David Schneider.

22. října
Demokracie

V souvislosti s uplynulými volbami se nabízí téma, co je vlastně demokracie a co jsou její nejdůležitější vlastnosti. O tom hovoří Petr Vaďura s filosofem Janem Sokolem.

Spustit audio