O pořadu Soudobá hudba

Skladatelé 20. a 21. století, experiment, avantgarda.