Slovesné pořady velikonočního týdne na Vltavě

02594857.jpeg

Pořady, které se svým obsahem vztahují k Velikonocům začíná stanice Vltava vysílat již od 3. 4. a to sedmidílnou četbu na pokračování z románu Pära Lagerkvista Barabáš. Z překladu Dagmar Chvojkové-Pallasové ji připravila Vladimíra Bezdíčková. V režii Tomáše Vondrovice účinkuje Ivan Trojan. Pravidelným posluchačům není potřeba připomínat začátek v 18: 30.

Od čtvrtka 5.4. vždy od 23.00 se v pravidelném cyklu Stránky na dobrou noc budeme v pěti pokračováních potkávat se vzpomínkami a reflexemi katolického kněze, editora a historika Hroznaty Františka Janouška, který působil v Kamenici nad Lipou. Autor jim dal název Jiskry z popela. V režii Petra Mančala účinkuje Rudolf Kvíz.

Na Velký pátek 6.4. ve 23.15 Český rozhlas 3 Vltava reprízuje zajímavý velikonoční projekt - Křížovou cestu Wojciecha Wencela. Interpretace textů současného polského spisovatele (nar. 1972) se ujaly nevšední osobnosti, které prošly svoji „křížovou cestu“ a nevyhnuly se smyčkám našich novodobých dějin. Jsou mezi nimi vězni Osvětimi a komunistických kriminálů lékař Milan Zapletal, historik Václav Vaško, básníci Ivan M. Jirous a Pavel Zajíček, spisovatel Jiří Stránský, duchovní František Lízna a Řehoř Mareček. A dvě ženy, jejichž život tvrdě poznamenal komunistický režim psycholožka Dana Němcová a herečka Marie Tomášová. Připravil Miloš Doležal.

Velikonoce v kraji čarodějova učně, Krabata a loupežníka Karáska to je název reportážního pásma, které Rafael Brom a Jiří Kamen natočili v hornolužickém Budyšíně, například v Lužickosrbském muzeu s jeho ředitelem Tomaszem Nawkou, při zdobení velikonočních kraslic, v průvodu velikonočních jezdců, v restauraci Wjelbik s paní hostinskou Veronikou Mahlingovou, v Lužickosrbském domě, kde sídlí sdružení Domowina. Pořad doplňují písničky lužickosrbských folklórních souborů a úryvky z eseje rakouského spisovatele Karla-Markuse Gausse „Slované odvedle“ v interpretaci Jiřího Hromady. Reportáž je součástí sváteční Víkendové přílohy a začíná 9:30 minut. Před ní, tedy od 8:55 , mají posluchači možnost se vrátit k pořadu etnografy Věry Frolcové Bílá sobota velikonoční.

V 16: 46 pozveme k poslechu povídky Jana Čepa Rozárka Lukášová. Jde o jedno ze stěžejních děl Jana Čepa, které oplývá jak silným vnitřním nábojem, tak poetikou vážící se k cestě ke kořenům naší zkušenosti a vnitřní víry. Rozárka Lukášova vypráví na půdorysu příběhu malého děvčátka o jeho nelehkém dětství a dospívání, o trnité cestě od kolébky po hrob. Tento příběh je však toliko nosníkem poselství o Boží lásce a naději, kterou je (ač se to místy nezdá) náš svět prostoupen. Jen naději a lásku vycítit a umět ji přijímat i dávat. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Na Bílou sobotu v 17:45 dále zazní v pořadu Pod Hostýnem u hymny aneb Moravský kříž z pravidelného cyklu Sladké je žít dosud nepublikované verše moravského básníka Zdeňka Volfa, autora čtyř básnických sbírek a jednoho knižního deníku. „Zabydluje“ je mužná, hranatá něha a spirituální zázemí. Připravil Miloš Doležal, účinkují Miroslav Táborský a Ivana Navrátilová.

Jaromíru Zelenkovi (nar. 1946) vyšel v nedávné době knižní soubor jeho celoživotní básnické tvorby. Součástí svazku s prostým názvem Básně je také cyklus z roku 1989, nazvaný Roztočená věž budišovská. Šestnáct básnických zastavení i procitání v krajině přibližuje autorovu uhranutost světlem a duchovním nábojem zvlněného kraje kolem Demlova Tasova a Budišova, kterému dominují tři kostely. Básnickou skladbu uslyšíte v sobotu 7.4. ve 23.30 v řadě Svět poezie v autorově interpretaci.

Dne 7. dubna tohoto roku si připomínáme 50. výročí úmrtí prozaika, básníka, esejisty a dramatika Jaroslava Durycha, autora díla mimořádného žánrového rozsahu. Psal lyrické verše, epické balady, básně v próze, eseje, cestopisné zápisky, krátké prózy, povídky, novely, romány, memoáry, divadelní hry, odborné literární studie či články publicistické. V neděli 8.4. Vltava nabídne pod názvem Zrození paměti pásmo z jeho básní a vzpomínek na dětství (9:00) a z jeho bohaté prozaické tvorby povídku Legenda (11:30). Její děj se odehrává, podobně jako v rozsáhlé románové trilogii Bloudění, v době třicetileté války. Tak jako v jiných Durychových prózách, v Legendě se prolíná naturalisticky drsné líčení válečného utrpení s vizionářsky vznícenou oslavou duchovních hodnot. Klášter, obléhané město, vojsko, hříšná láska, vyústění tragického děje na Velký pátek povyšují příběh do roviny mystiky, zázračnosti, pohádky. Autor zde navazuje na barokní literární tradici nejen myšlenkovým vyzněním, ale rovněž osobitou stylizací jazykového vyjádření. Připravil Jiří Vondráček, v režii Natálie Deákové účinkuje Filip Čapka. Brněnská redakce připravila k výročí úmrtí Jaroslava Durycha jeho eseje o umění, které uslyšíme v cyklu Psáno kurzívou od úterý 10.4. 2012, vždy v 10.00.

Pod názvem Hrabající prase, které občas něco vyčmuchá aneb poznat šestým smyslem se ukrývá portrét polského hudebního skladatele Wojciecha Kilara. Základem pořadu je rozhovor, který se skladatelem vedl Miloš Doležal a samozřejmě také ukázky z Kilarových skladeb. Vysílá Vltava v neděli od 14:15.

Nedělní sváteční vysílání vrcholí v neděli 8.4. ve 20.00 Schůzkami s literaturou nazvanými Hlas mluví k slovu. Dílem spisovatele a básníka Jakuba Demla bude listovat svrchovaný znalec jeho mnohovrstevnaté tvorby, spolueditor samizdatově vydávaných Demlových spisů a prozaik Vladimír Binar. A jak sám dodává: „Vše svědčí o Demlově neodmyslitelném významu pro příběh české poezie v tomto století, stejně jako o jeho nepominutelném místě v ní i pro časy příští.“

V pondělí 9. 4. v 07:30 nás Marie Poláková spolu s profesorem Janem Roytem pozve na výpravu Za poklady deskové malby české gotiky. 16. února byla v Litoměřicích zahájena výstava pod názvem Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách. Dochoval se zde velice bohatý fond deskové malby, čítající na 250 obrazů. Některé z nich nám představí kurátor výstavy Jan Royt. V další části pořadu se budeme věnovat českému malíři, který je známý jako Mistr Třeboňského oltáře a který ve své tvorbě spojil tehdejší nejvýznamnější směry italského, francouzského a českého umění. Zajímavé informace poskytne i restaurátor Adam Pokorný. Fakta v pořadu provází hudba a verše z období gotiky.

Od 9 hodin začíná pořad, který již tradičně sestavujeme z posluchačských přání. A o co si posluchači letos nejvíce psali? Například o povídky O´Henryho a M. Twaina, o pohádky Ch. Andersena a operní árie v podání B. Blachuta, I. Žídka a V. Přibyla. V dvou a půl hodinovém bloku se pokusíme přáním posluchačů vyhovět.

Velikonoční vysílání uzavřeme v 15 hodin reprízou adaptace hry Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Z podkrkonošských lidových her připravil text pro Mahenovu činohru v roce 1965 Jan Kopecký. Eva Tálská, Bořivoj Srba a Radan Koryčanský text zadaptovali a v roce 2000 uvedli v brněnském Divadle Husa na provázku. Tato inscenace byla obohacena barokní poezií, zpěvy a původními hudebními skladbami Miloše Štědroně. Biblická hra, vycházející z lidového umění barokní doby, se vztahuje k duchovnímu rozměru lidské existence. Příběh Ježíše Krista předjímá scéna vyhnání z ráje, které se učastní také Čert a Smrt. Děj je posouván Opovědníkem a sborem Dcer sionských. V hlavní roli vystoupí Michal Bumbálek, dále Alena Ambrová, Jiří Pecha, Dita Kaplanová, Pavel Zatloukal a další. Divadelní režii měla Eva Tálská, na rozhlasové podobě se podílel Zdeněk Kozák.