Simona Binková, historička a Šárka Grauová, portugalistka

Lisabon

Den Portugalska připadá na 10. června.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

V době, kdy portugalský básník Luís de Camões vydal svůj básnický epos Lusovci (1572), oslavující hrdinské výboje portugalských mořeplavců a zejména objevnou plavbu Vasca da Gamy do Indie s prvním obeplutím Afriky, která se uskutečnila v posledních letech 15. století, Portugalsko už ve skutečnosti přestávalo být nejvýznamnější námořní mocností.

O málo později, v roce 1580 – roce Camõesovy smrti – dočasně ztratilo i samostatnost personální unií se svým velmocenským soupeřem, totiž se Španělskem.

Vlastenecký epos o historickém poslání portugalského národa, o jeho dějinách a odvážných mužích rozšiřujících poznání světa se nadlouho stal součástí portugalského sebepojetí – a ovšem i politicky zneužitelným mýtem. Literárně představuje vrcholné dílo portugalské renesance. Jeho význam a význam jeho autora dodnes dotvrzuje skutečnost, že Camõesův úmrtní den, desátý červen, se slaví jako Den Portugalska.

Sám Camões život na moři i asijské končiny dobře znal. Jeho životní osudy byly podobně dobrodružné jako v případě jeho španělského literárního protějšku, o něco mladšího téměř současníka Miguela de Cervantese.

Jaký obraz portugalských dějin podávají Lusovci? Co z Portugalska udělalo námořní velmoc? Jaké úsilí předcházelo prvnímu obeplutí Afriky a nalezení námořní cesty do Indie? Jak Portugalci vnímají moře a oceány? Jaký mají vztah ke Španělsku, svému sousedovi na Iberském poloostrově? Dá se hovořit o „portugalské mentalitě“? Co je to „saudade“?

O těchto i jiných otázkách jsme mluvili v Telefonotéce s historičkou Simonou Binkovou ze Střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se mimo jiné zabývá právě obdobím zámořských objevů, a s portugalistkou a překladatelkou Šárkou Grauovou z Ústavu románských studií téže fakulty.

Nechyběla telefonická soutěž, jejíž výherce obdržel vynikající tekutou portugalskou cenu.

Archiv odvysílaných pořadů.