Šikmý kostel Karin Lednické a Hornické vdovy Kamily Hladké

20. únor 2020

Nad příběhem z dramatické historie hornického Karvinska se s autorkou sešla Eva Lenartová. A k hornické tématice patří rovněž kniha Kamily Hladké Hornické vdovy, kterou krátce reflektuje publicista Ivan Motýl. Připravila Ostrava.

Kolem šel brácha, zaklepal na mě a ptal se: „Je Frantík doma?“ „Není, je v robotě. Měl odpolední, teď má ranní a odpoledne se stěhujeme.“ On strašně zbledl a já se ptám: „Ty, co je?“ „Ále, na Dukle je menší oheň, museli to tam zazdívat…“

V Ostravě se už více než čtvrtstoletí uhlí netěží, poslední vozík vyjel na povrch v červnu roku 1994 a ve zbytku ostravsko-karvinského revíru se fárá jen na dolech Darkov, ČSA a ČSM, tedy na Karvinsku. Hornická historie, která silně poznamenala krajinu i její obyvatele, je dnes především pýchou i bolestí regionu, jenž stále čas od času oplakává své mrtvé. Je jasné, že hornictví bylo a stále je pro literáty i dokumentaristy silným tématem. Prvním, kdo tuto nevyřčenou výzvu přijal v 21. století, byl básník a publicista Ivan Motýl. Jeho výbor 163 básní věnovaných Ostravě z pera 120 autorů hornictví přirozeně tematizuje velmi silně a velmi dramaticky. Ostatně už název antologie z roku 2013 – Briketa – naznačuje vazbu nejsilnější.

03183437.jpeg

Je podivuhodné, že dvě nejnovější prozaické knihy jsou dílem ženských autorek. Na podzim loňského roku se na knihkupeckých pultech objevil titul Kamily Hladké Hornické vdovy. Jde o záznamy autentických výpovědí hornických vdov různého věku na pozadí historických proměn Československa a České republiky. Je to počin zcela mimořádný a pozoruhodný i tím, že v tomto případě nápad ležící roky jen tak na chodníku zvedla autorka, která není místní.

Kostel v Karviné je téměř stejně šikmý jako slavná věž v Pise

To Karin Lednická, jejíž prvotina Šikmý kostel právě míří za čtenáři, má ke Karvinsku, jemuž svůj historický opus věnovala, vztah velmi osobní a velmi intimní. V Reflexích budeme listovat románem i dokumentem, nabídneme rozhovor s Karin Lednickou, krátké vyjádření Kamily Hladké, glosu Ivana Motýla a ukázky s obou textů v podání ostravské herečky Aleny Sasínové-Polarczyk. K poslechu zve autorka pořadu Eva Lenartová.

Spustit audio