Ptáci, křídla, ÚBOK, hosté

12. září 2014

Už jen pamětníci vědí, co byl ÚBOK - Ústav bytové a oděvní kultury, založený v roce 1959. Tato instituce měla pečovat o technickou a estetickou kvalitu výrobků tehdejšího znárodněného československého průmyslu. 55. výročí založení instituce připomíná výstava Ptáci, křídla / ÚBOK a jeho hosté, kterou si můžete v Chodovské tvrzi v Praze prohlédnout do 1. listopadu.

Své artefakty na téma ptáci a křídla vystavuje 16 výtvarníků, z nichž mnozí v ÚBOKU pracovali, jako například Daniela Karasová, která od roku 1990 pracuje jako kurátorka sbírky nábytku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: „Ústav bytové a oděvní kultury navázal na instituci Textilní tvorba, která byla založena o deset let dřív. Cílem obou institucí bylo pečovat o bytový design, o tovární výrobu, poněvadž doba jejich vzniku spadá do období po roce 1948, kdy byly znárodněny továrny, které předměty a vybavení pro interiéry vyráběly.“

Kde hledat designéraV té době byl v tehdejším Československu nedostatek designérů, protože mnoho těch, kteří působili do té doby, byli odsunuti po roce 1945 do Německa. „O návaznost se především snažili lidé, kteří byli nějak ještě propojeni s designem meziválečného období a československé avantgardy,“ upřesňuje Karasová.

03205852.jpeg

Smutný zánik instituceÚBOK původně tvořily dva odbory: oděvní a bytové kultury. Postupně přibylo oddělení sklářské tvorby, až nakonec se instituce zaměřovala na interiér a jeho vybavení jako komplexní objekt. Historie Ústavu bytové a oděvní kultury skončila po roce 1990, kdy došlo k privatizaci zestátněných podniků a také většina osobností dříve sdružených v ÚBOKU odešla a začala samostatně podnikat.

Spustit audio