Proč bude odstaven urychlovač LHC v CERN

14. leden 2013

Velký urychlovač částic LHC, který se nachází v 27 km dlouhém kruhovém tunelu poblíž Ženevy, čeká dlouhá odstávka. Proč? Co se s ním děje?

V březnu bude na zhruba dva roky odstaven z provozu největší urychlovač elementárních částic na světě – LHC – Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, aby v roce 2015 mohl začít fungovat na ještě vyšší výkon.

Obrovské systémy detektorů pak budou sledovat srážky proti sobě letících svazků protonů a jader těžkých prvků urychlených na dosud nedosažitelné energie a hledat odpovědi na některé zásadní fyzikální otázky jako: Proč ve vesmíru výrazně převažuje hmota nad antihmotou? Existují kromě nám známých rozměrů i další, dosud skryté dimenze? Co tvoří tzv. temnou hmotu ve vesmíru? Existují skutečně předpovídané nové tzv. supersymetrické částice?

Jana Olivová se zeptala doktora Jiřího Rameše z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na projektech CERN pracuje, proč se urychlovač uzavírá právě nyní, když loni v létě tamní fyzikové oznámili objev nové subatomární, elementární částice – a to pravděpodobně té vůbec nejhledanější ze všech, tzv. Higgsovy částice neboli Higgsa bosonu. Zdůrazňovali přitom, že pro definitivní potvrzení a upřesnění jejích charakteristik je třeba nabrat mnoho dalších dat.

autor: Jana Olivová
Spustit audio